Hệ thống Tài chính - ngân hàng TP Móng Cái - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống Tài chính - ngân hàng TP Móng Cái

;

 

Cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Móng Cái bàn giao vốn vay cho khách hàng. Ảnh Hồng Nhung
Cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Móng Cái bàn giao vốn vay cho khách hàng. Ảnh: Hồng Nhung

 

Giao dịch tại KBNN TP Móng Cái. Ảnh Thanh Hằng
Giao dịch tại KBNN TP Móng Cái. Ảnh: Thanh Hằng

 

.
.
.
.