Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên

;

 

Khu TT HCC huyện soi mình trên bến sông Tiên Yên thơ mộng. Ảnh Nguyễn Duy
Khu Trung tâm Hành chính công huyện soi mình trên bến sông Tiên Yên thơ mộng. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Sáng 3-2-2015, UBND huyện Tiên Yên tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Tiên Yên. Ảnh Lan Anh
Sáng 3-2-2015, UBND huyện Tiên Yên tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Tiên Yên. Ảnh: Lan Anh

 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở vật chất Trung tâm phục vụ Hành chính công. Ảnh Lan Anh
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở vật chất Trung tâm phục vụ Hành chính công. Ảnh: Lan Anh

 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở vật chất Trung tâm phục vụ Hành chính công. Ảnh Lan Anh
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở vật chất Trung tâm phục vụ Hành chính công. Ảnh: Lan Anh

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính (1-2018). Ảnh: Hà Chi
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính (1-2018). Ảnh: Hà Chi

 

Cán bộ Trung tâm HCC phối hợp với bộ phận “một cửa” xã Đông Ngũ hướng dẫn người dân cách hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Anh Nguyễn Duy
Cán bộ Trung tâm HCC phối hợp với bộ phận “một cửa” xã Đông Ngũ hướng dẫn người dân cách hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Lan Anh
Công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Lan Anh

 

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết thị trấn Tiên Yên hướng dẫn công dân hoàn thiện TTHC. Ảnh Nguyễn Thanh
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết thị trấn Tiên Yên hướng dẫn công dân hoàn thiện TTHC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

.
.
.
.