TX Quảng Yên: Trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tháng 1-2016 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

TX Quảng Yên: Trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tháng 1-2016

;

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH cho mẹ Nguyễn Thị Ngăn (phường Hà An).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH cho mẹ Nguyễn Thị Ngăn (phường Hà An).

 

Lãnh đạo TX Quảng Yên và các sở, ban, ngành, đoàn thể tặng quà cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho thân nhân các Bà mẹ.

Chiều 6/1, TX Quảng Yên tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) cho các mẹ trên địa bàn thị xã.

.
.
.
.