Phong cảnh thị xã Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh thị xã Quảng Yên

;

 

Một góc TX Quảng Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Dũng
Một góc TX Quảng Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Dũng (CTV)

 

Một góc đô thị TX Quảng Yên ngày nay. Ảnh: Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên cung cấp
Một góc đô thị TX Quảng Yên ngày nay. Ảnh: Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên cung cấp

 

 

Một góc tuyến đê đảo Hà Nam. Ảnh Khánh Giang
Một góc tuyến đê đảo Hà Nam. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi xã Quảng Yên trên cao. Ảnh Khánh Giang
TX Quảng Yên trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi xã Quảng Yên trên cao. Ảnh Khánh Giang
TX Quảng Yên trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu sông Chanh. Ảnh Khánh Giang
Cầu sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.