Phong cảnh thị xã Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh thị xã Quảng Yên

;

 

TX Quảng Yên (6-2016). Ảnh: Đỗ Giang
Đảo Hà Nam, TX Quảng Yên (6-2016). Ảnh: Đỗ Giang

 

Cầu sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang
Cầu Sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu Sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang
Cầu Sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu Sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang
Cầu Sông Chanh. Ảnh: Khánh Giang

 

Một góc TX Quảng Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Dũng
Một góc TX Quảng Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Dũng (CTV)

 

Sông Bạch Đằng (12-2017). Ảnh: Khánh Giang
Sông Bạch Đằng (12-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Một góc đô thị TX Quảng Yên ngày nay. Ảnh: Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên cung cấp
Một góc đô thị TX Quảng Yên ngày nay. Ảnh: Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên cung cấp

 

Một góc tuyến đê đảo Hà Nam. Ảnh Khánh Giang
Một góc tuyến đê đảo Hà Nam. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi xã Quảng Yên trên cao. Ảnh Khánh Giang
TX Quảng Yên trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi xã Quảng Yên trên cao. Ảnh Khánh Giang
TX Quảng Yên trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm TX Quảng Yên (12-2014). Ảnh: Đỗ Giang
Trung tâm TX Quảng Yên (12-2014). Ảnh: Đỗ Giang

 

Những cánh cò ở làng đảo Hà Nam (10-2019). Ảnh: Vũ Thị Bích Cương (CTV)
Những cánh cò ở làng đảo Hà Nam (10-2019). Ảnh: Vũ Thị Bích Cương (CTV)

 

.
.
.
.