Phong cảnh TP Uông Bí - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh TP Uông Bí

;

 

Trung tâm TP Uông Bí (9-2019). Ảnh: Khánh Giang
Trung tâm TP Uông Bí (9-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Toàn cảnh TP Uông Bí (2-2016). Ảnh: Khánh Giang
Toàn cảnh TP Uông Bí (2-2016). Ảnh: Khánh Giang

 

TP Uông Bí  nhìn từ trên cao. Ảnh Anh Tuấn
TP Uông Bí nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Tuấn

 

TP Uông Bí. Ảnh Phạm Đức Thịnh (Đài Uông Bí)
TP Uông Bí. Ảnh: Phạm Đức Thịnh (Đài Uông Bí)

 

Hồ Yên Trung. Ảnh: Thanh Bình
Hồ Yên Trung. Ảnh: Thanh Bình

 

Toàn cảnh khu dân cư phường Vàng Danh, TP Uông Bí hôm nay. Ảnh Phạm Cường
Toàn cảnh khu dân cư phường Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

 

Uông Bí từ trên cao. Ảnh Phạm Đức Thịnh (Đài Uông Bí)
Uông Bí nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Đức Thịnh (Đài Uông Bí)

 

Toàn cảnh TP Uông Bí (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Toàn cảnh TP Uông Bí (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đường phố phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Ảnh Hà Chi
Đường phố phường Thanh Sơn. Ảnh: Hà Chi

 

Trung tâm TP Uông Bí. Ảnh Đỗ Phương
Trung tâm TP Uông Bí. Ảnh: Đỗ Phương

 

Nhà hát khu vực miền Tây. Ảnh Đỗ Phương
Nhà hát khu vực miền Tây. Ảnh: Đỗ Phương

 

Công viên sinh viên. Ảnh Đỗ Phương
Công viên sinh viên. Ảnh: Đỗ Phương

 

Biểu tượng TP Uông Bí
Biểu tượng TP Uông Bí.

 

Lựng Xanh Uông Bí. Ảnh Đỗ Giang
Lựng Xanh. Ảnh: Đỗ Giang

 

Một góc TP Uông Bí. Ảnh CTV
Một góc TP Uông Bí. Ảnh: CTV

 

.
.
.
.