Hành chính công thị xã Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hành chính công thị xã Quảng Yên

;

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên (7-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Giải quyết thủ tục hành chính tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên (7-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” xã Tiền An hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Dương
Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” xã Tiền An hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Dương

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã. Ảnh: Nguyễn Duy
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Công dân đến đăng ký hộ tịch tại Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên. Ảnh Thanh Hoa
Công dân đến đăng ký hộ tịch tại Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên. Ảnh: Thanh Hoa

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Nguyễn Chiến
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Chiến

 

.
.
.
.