Các khu chung cư cũ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các khu chung cư cũ

;

 

Khu chung cư Bạch Đằng
Khu chung cư Bạch Đằng

 

Khu chung cư Bạch Đằng
Khu chung cư Bạch Đằng

 

Khu chung cư Bạch Đằng
Khu chung cư Bạch Đằng

 

 

Khu chung cư Cột 8
Khu chung cư Cột 8.

 

Khu chung cư Cột 8
Khu chung cư Cột 8.

 

Khu chung cư Trần Hưng Đạo
Khu chung cư Trần Hưng Đạo.

 

Khu chung cư Trần Hưng Đạo
Khu chung cư Trần Hưng Đạo.

 

Khu chung cư Trần Hưng Đạo
Khu chung cư Trần Hưng Đạo.

 

Khu chung cư đường Lê Thánh Tông
Khu chung cư đường Lê Thánh Tông.

 

.
.
.
.