Nông thôn mới huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nông thôn mới huyện Đầm Hà

;

 

Mô hình nuôi ngan của người dân thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Hoàng Giang
Mô hình nuôi ngan của người dân thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Hoàng Giang

 

Tàu thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu tại cảng Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Hoàng Giang
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu tại cảng Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Hoàng Giang

 

Cánh đồng lúa mẫu xã Đại Bình (11-2015). Ảnh: Thái Cảnh
Cánh đồng lúa mẫu xã Đại Bình (11-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Cánh đồng bát ngát của xã Tân Bình trong mùa lúa chín (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Cánh đồng bát ngát của xã Tân Bình trong mùa lúa chín (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (1-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (1-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Người dân khai thác keo tại xã Tân Bình, huyện Ba Chẽ (2-2018). Ảnh: Hữu Việt
Người dân khai thác keo tại xã Tân Bình, huyện Ba Chẽ (2-2018). Ảnh: Hữu Việt

 

Các pano, khẩu hiệu được lắp đặt tạo diện mạo mới cho thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hữu Việt
Các pano, khẩu hiệu được lắp đặt tạo diện mạo mới cho thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hữu Việt

 

Những Con đường hoa trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các tuyến đường thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hữu Việt
Những con đường hoa trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các tuyến đường thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hữu Việt

 

Thu hoạch ngô sinh khối tại xã Tân Lập. Ảnh: Hiểu Trân
Thu hoạch ngô sinh khối tại xã Tân Lập (12-2016). Ảnh: Hiểu Trân

 

Trung tâm Sản xuất giống công nghệ cao và Nuôi trồng thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại xã Đại Bình. Ảnh: Đỗ Giang
Trung tâm Sản xuất giống công nghệ cao và Nuôi trồng thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại xã Đại Bình (8-2016). Ảnh: Đỗ Giang

 

Trung tâm Sản xuất giống công nghệ cao và Nuôi trồng thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại xã Đại Bình. Ảnh: Đỗ Giang.
Trung tâm Sản xuất giống công nghệ cao và Nuôi trồng thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại xã Đại Bình (8-2016). Ảnh: Đỗ Giang.

 

 

Đầm nuôi tôm theo hình thức công nghiệp của Tập đoàn BIM tại xã Đại Bình, Đầm Hà
Đầm nuôi tôm theo hình thức công nghiệp của Tập đoàn BIM tại xã Đại Bình, Đầm Hà (7-2015). Ảnh: Hồng Nhung

 

Ao nuôi tôm ứng dụng thiết bị công nghệ tại Đầm Hà của Tập đoàn BIM. Ảnh Việt Hoa
Ao nuôi tôm ứng dụng thiết bị công nghệ tại Đầm Hà của Tập đoàn BIM (4-2016). Ảnh: Việt Hoa

 

Mô hình nuôi cá song chấm nâu trong ao đất của HTX Sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Bắc Việt. Ảnh: Phạm Tăng
Mô hình nuôi cá song chấm nâu trong ao đất của HTX Sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Bắc Việt (10-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Tuyến đường Năm Gian, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên (Đầm Hà) được xây dựng với sự góp sức của người dân. Ảnh Phạm Tăng
Người dân xây dựng tuyến đường Năm Gian, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên (Đầm Hà) (4-2016). Ảnh Phạm Tăng

 

Vườn trồng cam xen ổi của gia đình anh Nguyễn Văn Ngà, thôn Tân Hợp (xã Quảng Tân). Ảnh: Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)
Vườn trồng cam xen ổi của gia đình anh Nguyễn Văn Ngà, thôn Tân Hợp (xã Quảng Tân) (12-2016). Ảnh: Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

 

Mô hình chăn nuôi gà sinh sản của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền, thôn Tân Hoà, xã Quảng Tân cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Hữu Việt
Mô hình chăn nuôi gà sinh sản của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền, thôn Tân Hoà, xã Quảng Tân cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hữu Việt

 

Thành viên của CLB Gia đình trẻ chăm sóc ruộng trồng củ cải tại thôn Châu Hà, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà. Ảnh Nguyễn Dung
Thành viên của CLB Gia đình trẻ chăm sóc ruộng trồng củ cải tại thôn Châu Hà, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Danh Hiển, thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà). Ảnh Hữu Việt
Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Danh Hiển, thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà). Ảnh: Hữu Việt

 

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp của hộ ông Hoàng Văn Kiên (thôn Tân Lương, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà). Ảnh Trung Thành
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp của hộ ông Hoàng Văn Kiên (thôn Tân Lương, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà). Ảnh: Trung Thành

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là cơ hội đổi thay diện mạo và đời sống người dân vùng nông thôn, miền núi, trong điều kiện nguồn vốn được phân bổ không nhiều, Đầm Hà đã có những cách làm phù hợp để thu hút mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động sức dân hiệu quả. Đồng thời triển khai nhiều mô hình sản xuất, xúc tiến đầu tư trong nông nghiệp nhằm không ngừng nâng cao mức thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

.
.
.
.