Tổ chức bộ máy của huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Hải Hà

;

 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

a
Đồng chí  Nguyn Mnh Cường,   Bí thư Huyện uỷ,
Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Lưu Văn Thường Phó Bí thư Huyện ủy
Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Huyện ủy

 

a
Đồng chí Lưu Văn Thường
Phó Bí thư Huyện ủy

 

a
Đồng chí Hoàng Văn Thái
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

a
Đồng chí Nguyn Văn Lê
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đồng chí Đinh Tun Phương
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

a
Đồng chí Nguyn Thế Hòa
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

a
Đồng chí Nguyn Hu Liêm
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Huyện ủy

 

a
Đồng chí Nguyn Ngc Khon
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

Đồng chí Vũ Hng Mạnh
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Trưởng Công an huyện

Đồng chí Nguyn Đc Quang
Uỷ viên BTV Huyện uỷ,
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HÀ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020

1- Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2- Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Huyện ủy

3- Lưu Văn Thường, Phó bí thư Huyện uỷ

4- Hoàng Văn Thái, UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện

5- Nguyễn Văn Lê, UVBTV - Phó chủ tịch HĐND huyện

6- Đinh Tuấn Phương, UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

7- Nguyễn Thế Hoà, UVBTV -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

8- Nguyễn Hữu Liêm, UVBTV - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

9- Nguyễn Ngọc Khoắn, UVBTV -Trưởng phòng Nội vụ

10- Vũ Hồng Mạnh, UVBTV – Trưởng Công an huyện

11- Nguyễn Đức Quang, UVBTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

12- Trần Đức Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện

13- Đặng Thị Hạnh, HUV - Ủy viên Thường trực HĐND huyện

14- Nguyễn Thị Xuân, HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

15- Nguyễn Quốc Hương, HUV - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

16- Phạm Thị Thu Hường, HUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

17- Đào Thị Huệ, HUV - Chủ tịch Hội Nông dân

18- Bùi Thanh Tuấn, HUV - Bí thư Huyện Đoàn

19- Hà Ngọc Luân, HUV - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

20- Nguyễn Mạnh Hùng, HUV - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

21- Phạm Thanh Hùng, HUV -  Trưởng phòng Tư pháp

22- Nguyễn Bích Thuỷ, HUV - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

23- Trần Quốc Toản, HUV - Chánh Thanh tra huyện

24- Đồng Mạnh Hùng, HUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

25- Nguyễn Kim Quy, HUV - Phó Ban Dân vận Huyện uỷ

26- Bùi Văn Vượng, HUV - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin

27- Nguyễn Tiến Đức, HUV - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

28- Nguyễn Đông Thanh, HUV - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa

29- Tống Văn Hiện, HUV - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

30- Vũ Văn Việt, HUV - Chánh án Tòa án nhân dân

31- Nguyễn Sơn Hà, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên

32- Phạm Quang Hảnh, HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Hà

33- Hoàng Phi Trường, Phó chủ tịch HĐND huyện

34- Đỗ Đức Ngọc, HUV -  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Thắng

35- Nguyễn Minh Sơn, HUV - Bí thư đảng uỷ xã Quảng Minh

36- Bùi Văn Lương, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh

37- Bùi Văn Lánh, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền

38- Nguyễn Văn Pẩu, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hải

39- Phoòng Nhục Phí, HUV - Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND xã Quảng Đức

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

A
Đồng chí Nguyễn Văn Lê
Phó Chủ tịch thường trực
HĐND huyện

 

A
Đồng chí Hoàng Phi Trường
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

A
Đồng chí Nguyễn Minh Sơn
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

 

A
Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội
A
Đồng chí Phạm Quang Hảnh
Trưởng ban Pháp chế

 

A
Đồng chí Bùi Văn Nam
Phó Trưởng ban Pháp chế

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

a

Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Phó Bí thư Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đồng chí HOÀNG VĂN THÁI
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đồng chí TRẦN ĐỨC DŨNG
Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguồn: QNP

.
.
.
.