Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí

;

 

CBCC tại TT HCC TP Uông Bí giải quyết thủ tục hành chính cho công dân (6-2019). Ảnh: Mạnh Trường
CBCC tại TT HCC TP Uông Bí giải quyết thủ tục hành chính cho công dân (6-2019). Ảnh: Mạnh Trường

 

CBCC Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Uông Bí tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (7-2019).  Ảnh: Mạnh Trường
CBCC Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Uông Bí tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (7-2019). Ảnh: Mạnh Trường

 

Hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại ki ốt để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Dung
Hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại ki ốt để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí nhận hồ sơ của công dân đến giao dịch. Ảnh: Lan Anh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí nhận hồ sơ của công dân đến giao dịch. Ảnh: Lan Anh

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh Cao Quỳnh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin. Ảnh Hoàng Nga
Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin. Ảnh: Hoàng Nga

 

Cán bộ  Trung tâm  Hành chính  công TP  Uông Bí  hướng dẫn  người dân kê khai hồ sơ qua hệ thống website. Ảnh Trúc Linh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ qua hệ thống website. Ảnh: Trúc Linh

Trung tâm hành chính công TP Uông Bí được đầu tư cơ sở vật chất trị giá 7,6 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống máy tính mạng, các trang thiết bị kỹ thuật được tỉnh cài đặt phần mềm, mạng Internet, mạng LAN đảm bảo vận hành ở cấp độ 2. Đội ngũ nhân lực làm việc tại Trung tâm bao gồm 18 người,  đều đảm bảo trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

.
.
.
.