Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2015-2020:

 

 

Đồng chí: Lê Minh Hải

 Bí thư Huyện uỷ

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam 

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,

Chủ tịch HĐND huyện


 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 

 

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ,

Trưởng phòng Nội vụ

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 


Thượng tá Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 

 

 

Đại tá Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

 

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA CHẼ NHIỆM KỲ 2015-2020

                                        1- Đ/c:                          TUV, Bí thư Huyện uỷ

                                        2- Đ/c: Đỗ Ngọc Nam, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

                                        3- Đ/c: Lê Minh Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

                                        4- Đ/c: Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

                                        5- Đ/c: Linh Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

                                        6- Đ/c: Lê Xuân Mùi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

                                        7- Đ/c: Bùi Văn Lưu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

                                        8- Đ/c: Vũ Thị Thơm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

                                        9- Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

                                        10- Đ/c: Phạm Duy Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

                                        11- Đ/c: Vũ Minh Đức, Trưởng Công an huyện

                                        12- Đ/c: Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        13- Đ/c: Lưu Minh Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy

                                        14- Đ/c: Hà Văn Đông, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

                                        15- Đ/c: Phạm Thị Thùy Trang, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ

                                        16- Đ/c: Vương Quang Ninh, Chủ tịch UB MTTQ huyện

                                        17- Đ/c: Triệu Đức Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                                        18- Đ/c: Hoàng Thị Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

                                        19- Đ/c: Nguyễn Huy Toàn, Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ

                                        20- Đ/c: Nguyễn Thái Phong, Ủy viên Thường trực HĐND huyện

                                        21- Đ/c: Vi Thanh Vinh, Trưởng phòng Nội vụ

                                        22- Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

                                        23- Đ/c: Phạm Thị Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

                                        24- Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Mai, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

                                        25- Đ/c: Đoàn Văn Khánh, Trưởng phòng Tài nguyên - MT

                                        26- Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

                                        27- Đ/c: Nịnh Minh Quang, Trưởng phòng Dân tộc

                                        28- Đ/c: Lan Thị Thu, Chánh Thanh tra

                                        29- Đ/c: Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện KSND huyện

                                        30- Đ/c: Lê Viết Cường, Chánh án TAND huyện

                                        31- Đ/c: Phạm Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

                                        32- Đ/c: Hà Ngọc Tùng, Bí thư Đảng uỷ xã Lương Mông

                                        33- Đ/c: Bàn Văn Ba, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Cầm

                                        34- Đ/c: Khúc Minh Tề, Bí thư Đảng uỷ xã Đạp Thanh

                                        35- Đ/c: Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

                                        36- Đ/c: Khúc Thanh Nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Sơn

                                        37- Đ/c: Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn

                                        38- Đ/c: Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Đồn Đạc

                                        39- Đ/c: Đồng Nguyên Khánh, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

Ông: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại văn phòng: 0203 3888 258

Điện thoại di động:    0976 345 186

Email: dongocnam@quangninh.gov.vn

 

Bà: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

Điện thoại văn phòng: 0203 3888 760

Điện thoại di động:      0912 471 209 

Email: linhthixuan@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Thái Phong

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trưởng ban Pháp chế

Điện thoại văn phòng: 0203 3790 881

Điện thoại di động:     0945 005 468

Email: nguyenthaiphong@quangninh.gov.vn

Ông: Bùi Văn Lưu

Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Điện thoại di động:    0949 928 668

Email: buivanluu.bc@quangninh.gov.vn

                       
HĐND HUYỆN BA CHẼ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

                                    1- Bàn Văn Ba, Bí thư Đảng ủy xã Minh Cầm

                                    2- Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc

                                    3- Vi Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện

                                    4- Vũ Minh Đức, Trưởng Công an huyện

                                    5- Lê Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện

                                    6- Nịnh Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

                                    7- Phạm Thị Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện

                                    8- Nịnh Quốc Hoàn, Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch huyện

                                    9- Nguyễn Thái Hùng, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

                                    10- Nguyễn Thị Hương, Thanh tra viên huyện Ba Chẽ

                                    11- Đồng Nguyên Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chẽ

                                    12- Bùi Văn Lưu, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

                                    13- Hoàng Thị Mai, công chức tài chính - kế toán UBND xã Đồn Đạc

                                    14- Đỗ Ngọc Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ

                                    15- Khúc Thanh Nghị (Khúc Văn Nghị), Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn

                                    16- Triệu Thị Nguyệt, tuyên truyền cấp ủy kiêm văn thư lưu trữ -
                                           Đảng ủy, UBND thị trấn Ba Chẽ

                                    17- Vương Quang Ninh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                                    18- Hoàng Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                    19- Nguyễn Thái Phong, Ủy viên thường trực HĐND huyện

                                    20- Hoàng Văn Phượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

                                    21- Hoàng Ngọc Quyền, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

                                    22- Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                    23- Khúc Minh Tề, Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh

                                    24- Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

                                    25- Nguyễn Huy Toàn, Bí thư Huyện Đoàn Ba Chẽ

                                    26- Hà Ngọc Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông

                                    27- Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

                                    28- Vi Thanh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn

                                    29- Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                    30- Linh Thị Xuân, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 202

   Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 208

   Email:  nguyencongquyen@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 900

   Email:  dinhthivy@quangninh.gov.vn

 

 

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.