Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ

;

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:        Huyện uỷ huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:            02033 888 045

Fax:                     02033 888 731

Email:                   hubc@quangninh.gov.vn

2. Thường trực Huyện ủy:

Đồng chí: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ 

Điện thoại văn phòng: 02033 888 235

Điện thoại di động:    

Email: leminhhai@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại văn phòng: 02033 888 258

Điện thoại di động:   

Email: dongocnam@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại văn phòng: 02033 888 202

Điện thoại di động:   

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

     

 

3. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí: Lê Minh Hải

 Bí thư Huyện uỷ

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam 

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

            

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Đồng chí: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Thượng tá Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Đại tá Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ

2

Đ/c: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

5

Đ/c: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

6

Đ/c: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ

7

Đ/c: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Đ/c: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

9

Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

10

Đ/c: Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Đ/c: Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

12

Đ/c: Nguyễn Thái Phong

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

Đ/c: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Đ/c: Lưu Minh Thắng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Đ/c Hà Văn Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

16

Đ/c: Phạm Thị Thùy Trang

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

17

Đ/c: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

18

Đ/c: Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

19

Đ/c: Nguyễn Huy Toàn

Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ

20

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Mai

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

21

Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn

Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

22

Đ/c: Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

23

Đ/c: Triệu Đức Phượng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

24

Đ/c:

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

25

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

26

Đ/c: Hoàng Trường Sơn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

27

Đ/c: Nịnh Minh Quang

Trưởng phòng Dân tộc

28

Đ/c: Lan Thị Thu

Chánh Thanh tra

29

Đ/c: Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng Viện KSND huyện

30

Đ/c: Lê Viết Cường

Chánh án TAND huyện

31

Đ/c: Đồng Nguyên Khánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn

32

Đ/c: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

33

Đ/c: Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm

34

Đ/c: Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạp Thanh

35

Đ/c: Hoàng Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

36

Đ/c: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn

37

Đ/c: Vi Thanh Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn

38

Đ/c: Trần Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc

 

.
.
.
.