Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Ba Chẽ

;

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:        Huyện uỷ huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:            02033 888 045

Fax:                     02033 888 731

Email:                   hubc@quangninh.gov.vn

2. Thường trực Huyện ủy:

Đồng chí: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ

Điện thoại văn phòng: 02033 888 235

Điện thoại di động:    

Email: leminhhai@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại văn phòng: 02033 888 258

Điện thoại di động:   

Email: dongocnam@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại văn phòng: 02033 888 202

Điện thoại di động:   

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

     

Đồng chí: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư Huyện uỷ

3. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí: Lê Minh Hải

 Bí thư Huyện uỷ

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam 

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

            

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư Huyện uỷ

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Đồng chí: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Thượng tá Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Đại tá Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ

2

Đ/c: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c: Đỗ Khánh Tùng Phó Bí thư Huyện ủy

5

Đ/c: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

6

Đ/c: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

7

Đ/c: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ

8

Đ/c: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Đ/c: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

10

Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

11

Đ/c: Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

12

Đ/c: Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

13

Đ/c: Nguyễn Thái Phong

Phó Chủ tịch HĐND huyện

14

Đ/c: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

15

Đ/c: Lưu Minh Thắng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

Đ/c Hà Văn Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

17

Đ/c: Phạm Thị Thùy Trang

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

18

Đ/c: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19

Đ/c: Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Đ/c: Nguyễn Huy Toàn

Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ

21

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Mai

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

22

Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn

Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

23

Đ/c: Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

24

Đ/c: Triệu Đức Phượng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

25

Đ/c:

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

26

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

27

Đ/c: Hoàng Trường Sơn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

28

Đ/c: Nịnh Minh Quang

Trưởng phòng Dân tộc

29

Đ/c: Lan Thị Thu

Chánh Thanh tra

30

Đ/c: Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng Viện KSND huyện

31

Đ/c: Lê Viết Cường

Chánh án TAND huyện

32

Đ/c: Đồng Nguyên Khánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn

33

Đ/c: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

34

Đ/c: Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm

35

Đ/c: Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạp Thanh

36

Đ/c: Hoàng Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

37

Đ/c: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn

38

Đ/c: Vi Thanh Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn

39

Đ/c: Trần Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc

 

.
.
.
.