Tổ chức bộ máy của huyện Bình Liêu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Bình Liêu

;

 

THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

Đồng chí Dương Mạnh Cường,
Bí thư Huyện ủy

 

A
Đồng chí Nguyễn Xuân Việt,
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

A
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,
Phó Bí thư Huyện ủy

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH LIÊU NHIỆM KỲ 2015-2020:

                                   1- Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu

                                   2- Đặng Bá Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

                                   3- Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

                                   4- Nguyễn T. Tuyết  Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy

                                   5- Hoàng Thị An, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT

                                   6- Loan Thị Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

                                   7- Vi Tiến Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận HU kiêm
                                       Chủ tịch UBMTTQ huyện

                                   8- Trịnh Văn Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

                                   9- Phan Thế Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND

                                   10- Hoàng Ngọc Ngò, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                   11- Bùi Hữu Toản, Ủy viên Ban Thường vụ - Chỉ huy Trưởng Quân sự huyện

                                   12- Vũ Văn Phán, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Công an huyện

                                   13- Dương Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành - Chánh Văn phòng Huyện ủy

                                   14- Mạ Dì Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

                                   15- Phan Thanh Hảo, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó CN UBKT Huyện ủy

                                   16- Mạc Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Huyện đoàn

                                   17- Chu Thị Long, Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                   18- Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Nông dân

                                   19- Hoàng Huy Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện

                                   20- Hoàng Thị Lan, Phó chủ tịch HĐND huyện

                                   21- Đào Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng Phòng GD&ĐT

                                   22- Phan Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành - Chánh Thanh tra huyện

                                   23- Vi Văn Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng phòng Nội vụ

                                   24- Hoàng Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

                                   25- Hoàng Thị Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

                                   26- Lương Xuân Lồng, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng phòng Lao động TB&XH

                                   27- Nguyễn Văn Sằn, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng Phòng TN-MT

                                   28- Triệu Đình Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng Phòng Dân tộc huyện

                                   29- Đoàn Xuân Trang, Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng phòng NN&PTNT

                                   30- Hoàng Thị Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó trưởng Phòng TC-KH

                                   31- Vũ Đức Động, Ủy viên Ban Chấp hành - Viện trưởng Viện KSND huyện

                                   32- Hoàng Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành - Phó Chánh án TAND huyện

                                   33- Hoàng Biên, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô

                                   34- Lý Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn

                                   35- Hoàng Kiên Trung, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm

                                   36- Hoàng Xuân Tân, Ủy viên BCH - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn

                                   37- Vi Hồng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Đảng ủy xã Tình Húc

                                   38- Hoàng Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bình Liêu

                                   39- Đỗ Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND huyện

                                   40- Nình Sinh An, Ủy viên Ban Chấp hành-Bí thư Đảng ủy xã Húc Động

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch HĐND huyện.
Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch HĐND huyện.

 

A
Đồng chí Phan Thế Nam,
Phó Chủ tịch HĐND

 

A
Đồng chí Hoàng Thị Lan,
Phó Chủ tịch HĐND

Đồng chí Loan Thị Công,
Trưởng Ban Pháp chế

Đồng chí Hoàng Huy Hương,
Phó Ban Pháp chế

Đồng chí Trịnh Văn Duyệt,
Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội  

Đồng chí Tô Xuân Long,
Phó Ban kinh tế - xã hội  

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                            1- Đặng Bá Bắc, Chủ tịch UBND huyện

                                            2- Vi Tiến Bảo, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

                                            3- Lý Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn

                                            4- La Tiến Chau, Chính trị viên, Bí thư Đ.U Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô

                                            5- Loan Thị Công, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

                                            6- Lô Thị Cường, Phó Chủ tịch HĐND xã Tình Húc

                                            7- Trịnh Văn Duyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

                                            8- Mạc Ngọc Điệp, Bí thư Huyện Đoàn

                                            9- Nình Thu Hằng, nhân viên Công ty CP TM&DV Bình Liêu

                                            10- Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy

                                            11- Lài Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                            12- Vi Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Hồn

                                            13- Lý Thị Hoàng, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch

                                            14- Hoàng Huy Hương, kế toán Văn phòng HĐND&UBND huyện

                                            15- Hoàng Thị Lan, Phó chủ tịch HĐND huyện

                                            16- Tô Xuân Long, Phó Phòng NN&PTNT huyện

                                            17- Phan Thế Nam, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                            18- Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                            19- Chu Thị Oanh, làm ruộng

                                            20- Nình Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Húc Động

                                            21- Loan Thị Quyên, bác sỹ Trung tâm y tế huyện

                                            22- Triệu Đình Sinh, Trưởng Phòng Dân tộc huyện

                                            23- Tăng Văn Tĩnh, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị
                                                  BCH quân sự huyện

                                            24- Hoàng Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy thị trấn

                                            25- Hoàng Kiên Trung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm

                                            26- Đỗ Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND huyện

                                            27- Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy

                                            28- Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện

                                            29- Giáp Thị Viền, Chủ tịch HĐND xã Hoành Mô

                                            30- Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

A
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,
Chủ tịch UBND huyện

 

a
Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

a
Đồng chí Đỗ Xuân Trường,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhàn,
Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Đồng chí Bùi Hữu Toản,
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự

Đồng chí Vũ Văn Phán,
Trưởng Công an huyện

Đồng chí Đoàn Xuân Trang,
Trưởng phòng NN&PTNT

Đồng chí Loan Thanh Tạo,
Trưởng Phòng Y tế

Đồng chí Hoàng Văn Minh,
Trưởng phòng KTHT

Đồng chí Đào Ngọc Anh,
Trưởng phòng GD - ĐT

Đồng chí Triệu Đình Sinh,
Trưởng phòng Dân tộc

Đồng chí La Đức Toàn,
Trưởng phòng Tư pháp

Đồng chí Phan Tiến Dũng,
Chánh Thanh tra huyện

Đồng chí Hoàng Thị Nghị,
Trưởng phòng VHTT

Đồng chí Nguyễn Văn Sằn,
Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

Đồng chí Vi Văn Hồng,
Trưởng phòng Nội vụ

Đồng chí Lương Xuân Lồng,
Trưởng phòng LĐ-TB&XH

Đồng chí Hoàng Thị Vinh,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguồn: QNP

.
.
.
.