Tổ chức bộ máy của huyện Cô Tô - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Cô Tô

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

Đ/C Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy
Đ/C Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy

a

Đồng chí Mai Tuấn Phượng,
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện
A
Đồng chí Đặng Quang Ngạn,
Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo,
Phó Chủ tịch HĐND huyện
A
Đồng chí Đào Văn Vũ,
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện


Đồng chí Bùi Văn Nhiệm,
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc;
Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

Đồng chí Vũ Văn Hiển,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức,
Trưởng phòng Nội vụ

Đồng chí Bùi Quang Luân,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện

Đồng chí Nguyễn Mộng Điệp,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đồng chí Hoàng Quốc Huân,
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra,
Chánh thanh tra huyện

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN:

1. Đồng chí: Trần Như Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

2. Đồng chí: Mai Tuấn Phượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí: Đặng Quang Ngạn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

4. Đồng chí: Đào Văn Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Đồng chí: Bùi Văn Nhiệm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

6. Đồng chí: Vũ Văn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ

7. Đồng chí: Bùi Quang Luân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện

8. Đồng chí: Nguyễn Mộng Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

9. Đồng chí: Bùi Đức Mân -  Phó chủ tịch HĐND huyện

10. Đồng chí: Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến

11. Đồng chí: Hoàng Quốc Huân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra huyện.

12. Đồng chí: Đoàn Thị Kim Thu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

13. Đồng chí: Hoàng Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lân

14. Đồng chí: Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cô Tô

15. Đồng chí: Trịnh Đăng Tuất - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

16. Đồng chí: Hà Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện   

17. Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy -  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

18. Đồng chí : Nguyễn Duy Phong - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

19. Đồng chí: Mai Quốc Hoàn - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Cô Tô

20. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thái - Bí thư Huyện đoàn

21. Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương

22. Đồng chí: Hoàng Huy Thục - Chánh án Tòa án nhân dân huyện

23. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng Tư pháp

24. Đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

25. Đồng chí: Chu Thanh Diện - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

26. Đồng chí: Lê Xuân Thức - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

27. Đồng chí: Phạm Quang Huy - Chánh Văn phòng Huyện ủy

28. Đồng chí: Đỗ Thành Nam - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế

29. Đồng chí: Trần Việt Phương - Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

a
Đồng chí Mai Tuấn Phượng,
Chủ tịch HĐND
a
Đồng chí Đặng Quang Ngạn,
Phó Chủ tịch HĐND
a
Đồng chí  Bùi Đức Mân,
Phó Chủ tịch HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN: 

Đ/C Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện.
Đ/C Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện.
a
Đồng chí Đào Văn Vũ,
Phó Chủ tịch UBND

 

Đ/C Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng,
Phó Chủ tịch UBND

HĐND HUYỆN CÔ TÔ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021

A
 

 

A
 

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.