Tổ chức bộ máy của huyện Hoành Bồ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Hoành Bồ

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh
      Bí thư Huyện ủy

 

      Đồng chí: Phí Tiến Lữ
       Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 


Đồng chí: Triệu Đức Hương

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí: Tô Quốc Hưng

Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 

 

Đồng chí: Khổng Minh Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
 

 

 


 

 

Đồng chí: Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Mai Viết Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 


  

Đồng chí: Nguyễn Đức Quý

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀNH BỒ KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2015-2020

1- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy

2- Đ/c Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3- Đ/c Triệu Đức Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4- Đ/c Khổng Minh Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5- Đ/c Nguyễn Trọng Khánh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

6- Đ/c Bùi Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

7- Đ/c Triệu Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện

8- Đ/c Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an huyện

9- Đ/c Mai Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

10- Đ/c Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Trới

11- Đ/c Lê Xuân Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi

12- Đ/c Bùi Minh Tấn

13- Đ/c Vũ Thế Quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

14- Đ/c Phạm Thị Thu Hằng, Phó Ban Dân vận Huyện ủy

15- Đ/c Nguyễn Như Trang, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16- Đ/c Đinh Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

17- Đ/c Đỗ Quyết Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

18- Đ/c Đỗ Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện

19- Đ/c Đoàn Thị Lịch, Chủ tịch LĐLĐ huyện

20- Đ/c Đặng Thị Yến, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

21-Đ/c Tạ Hữu Dũng, Bí thư Huyện Đoàn

22- Đ/c Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Thường trực HĐND huyện

23- Đ/c Hoàng Việt Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện

24- Đ/c Phạm Sĩ Hùng, Chánh Thanh tra huyện

25- Đ/c Bùi Xuân Hưng, Trưởng Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện

26- Đ/c Lý Ngọc Nam, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

27- Đ/c Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện

28- Đ/c Tô Quốc Hưng, Trưởng Phòng Tài chính

29- Đ/c Đoàn Mạnh Tuấn, Trưởng Đài TT-TH huyện

30- Đ/c Phạm Đức Tuấn, Trưởng Ban Quản lý dự án công trình

31- Đ/c Phạm Công Đông

32- Đ/c Vũ Công Mười

33- Đ/c Nguyễn Thanh Ân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân

34- Đ/c Nguyễn Hồng Cấp, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất

35- Đ/c Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương

36- Đ/c Bàn Ngọc Hương

37- Đ/c Bàn Sinh Hương    

38- Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND Thị trấn Trới

39- Đ/c Linh Du Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

a
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh,
Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đồng chí Lê Xuân Hợp,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đồng chí Đặng Thị Yến,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

+ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

Ông Nguyễn Trọng Khánh

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội

   

Ông: Đặng Đình Linh

Phó Ban Kinh tế - xã hội

+ BAN PHÁP CHẾ

           

Bà: Bùi Thị Thu Hà

Trưởng Ban Pháp chế

Ông : Đặng Đàm Thu 

Phó Ban Pháp chế

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

a
Đồng chí Triệu Đức Hương,
Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đồng chí Tô Quốc Hưng,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện
      Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã,       Phó Chủ tịch UBND huyện

CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN

Ông: Mai Viết Hùng

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Ông: Nguyễn Đức Quý
Trưởng Công an huyện Hoành Bồ

Ông: Phạm Sỹ Hùng

Chánh Thanh tra

Ông: Lý Ngọc Nam

 Trưởng phòng GD&ĐT

Ông: Bùi Xuân Hưng

Trưởng phòng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn 

Ông: Phạm Văn Luyến
Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện

Ông: Phan Thanh Hùng

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Ông: Vũ Thế Quyết
Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội

Ông: Khổng Minh Thành
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy -Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ông: Hoàng Việt Dũng
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

Bà: Bùi Thị Thu Nguyên

Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin

Ông: Hoàng Minh Đức

Trưởng phòng Tư pháp

Ông: Đặng Văn Chương

Trưởng phòng Y tế

Ông: Nguyễn Quốc Hùng

Trưởng  phòng Dân tộc

Nguồn: QNP

.
.
.
.