Tổ chức bộ máy của huyện Vân Đồn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Vân Đồn

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

a

Đồng chí ĐOÀN VĂN CHỈNH,
Bí thư Huyện ủy

 

a

Đồng chí NGUYỄN HẢI LÝ,
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

a

Đồng chí MẠC THÀNH LUÂN,
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đồng chí BÙI VĂN CẨN,
Phó Bí thư Huyện ủy

 

a
Đng chí HOÀNG VĂN THANH,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đng chí TRƯƠNG TIN BO,
Trưởng Ban Tổ chức

 

a

Đng chí  HOÀNG QUC KHÁNH,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a

Đng chí TÔ VĂN HI,
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đng chí NGUYỄN DUY DŨNG,
Trưởng Công an huyện

Đng chí NGUYN CÔNG HOAN,
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

A

Đng chí TRƯƠNG TH HIN,
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện

 

A

Đng chí ĐINH TH LUYN,
Trưởng Ban Dân Vận

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÂN ĐỒN KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

                                        1- Đoàn Văn Chỉnh, Bí thư Huyện uỷ

                                        2- Nguyễn Hải Lý, Phó Bí thư TT Huyện uỷ

                                        3- Bùi Văn Cẩn, Phó Bí thư Huyện ủy

                                        4- Mạc Thành Luân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

                                        5- Hoàng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        6- Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        7- Trương Tiến Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

                                        8- Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                        9- Trương Thị Hiền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

                                        10- Tô Văn Hải, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

                                        11- Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Công an huyện

                                        12- Nguyễn Công Hoan, Chỉ huyTrưởng BCHQS huyện

                                        13- Nguyễn Hồng Minh, Trưởng phòng Nội vụ huyện

                                        14- Đinh Thị Luyến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

                                        15- Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư thị trấn Cái Rồng

                                        16- Nguyễn Văn Đồng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

                                        17- Lý Thị Hằng, Ủy viên Thường trực HĐND huyện

                                        18- Tô Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết

                                        19- Liêu Thế Cường, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dân

                                        20- Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đài Xuyên

                                        21- Phạm Văn Hanh, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

                                        22- Đặng Thị Hà, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

                                        23- Đinh Trung Kiên, Trưởng phòng NN&PTNT

                                        24- Hoàng Đức Hưng, Tổng giám đốc Cty Viglacera Vân Hải

                                        25- Nguyễn Thị Hồng Thư, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Vừng

                                        26- Trần A Hùng, Giám đốc Trung tâm PTQĐ

                                        27- Hoàng Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá

                                        28- Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Huyện đoàn Vân Đồn

                                        29- Lê Hồng Phương, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bản Sen

                                        30- Nguyễn Thành Sang, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Minh Châu

                                        31- Chu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên

                                        32- Lê Thị Nết, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

                                        33- Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện

                                        34- Phạm Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                                        35- Trương Thị Thuý Huyền, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

                                        36- Nguyễn Danh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long

                                        37- Đinh Quốc Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

                                        38- Ngô Sỹ Nguyên, Phó chủ tịch HĐND huyện

                                        39- Phạm Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn

                                        40- Nguyễn Sinh Lượng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

A

Đồng chí BÙI VĂN CẨN,
Chủ tịch HĐND huyện

 

A

Đng chí  HOÀNG QUC KHÁNH,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a

Đồng chí NGÔ SỸ NGUYÊN,
Phó Chủ tịch HĐND huyện,
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

a

Đồng chí PHAN THỊ LỆ GIANG,
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

 

a

Đồng chí TRƯƠNG THỊ HIỀN,
Trưởng ban Pháp chế

Đồng chí HOÀNG MẠNH KIÊM,
Phó Tr
ưởng ban Pháp chế

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XIX:

                                                1- Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Công an huyện

                                                2- Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

                                                3- Nguyễn Sinh Lượng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng

                                                4- Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện

                                                5- Lê Thị Na, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá

                                                6- Ngô Sỹ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                                7- Ngô Xuân Trường, Nuôi trồng thủy sản tại xã Đông Xá

                                                8- Nguyễn Danh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long

                                                9- Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                                10- Nguyễn Đức Nghiệp, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Hạ Long

                                                11- Vũ Việt Hà, Công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch

                                                12- Trương Thị Thúy Huyền, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

                                                13- Tô Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoàn Kết

                                                14- Tô Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                15- Lý Văn Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dân

                                                16- Trương Thị Hiền, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

                                                17- Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đài Xuyên

                                                18- Lê Khả Đại, Lao động tự do tại xã Vạn Yên

                                                19- Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                                20- Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                21- Nguyễn Thành Sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu

                                                22- Phạm Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quan Lạn

                                                23- Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Huyện Đoàn

                                                24- Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng phòng GD&ĐT

                                                25- Phạm Văn Diện, Chính trị viên Ban CHQS huyện

                                                26- Hoàng Mạnh Kiêm, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

                                                27- Nguyễn Thị Hồng Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Vừng

                                                28- Nguyễn Tuấn Ca, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Sen

                                                29- Bùi Văn Cẩn, Chủ tịch HĐND huyện

                                                30- Phan Thị Lệ Giang, Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

                                                31- Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

a

Đồng chí MẠC THÀNH LUÂN,
Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đồng chí CHÂU THÀNH HƯNG,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND huy
ện

 

a

Đồng chí TÔ VĂN HẢI,
Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.