Tổ chức bộ máy của huyện Vân Đồn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Vân Đồn

;

1.  BÍ THƯ HUYỆN ỦY:

 

 Đồng chí: TÔ XUÂN THAO

 Bí thư Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (Nghiên cứu sinh)

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.3874238 - 0913.262500

Email: toxuanthao@quangninh.gov.vn

2.  PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY:

Đồng chí: MẠC THÀNH LUÂN

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0203.3874217 - 0913.080019

Email: macthanhluan@quangninh.gov.vn

 

3.  PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY:

Đồng chí: TÔ VĂN HẢI

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0912090648

Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

 

3. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

 

Đồng chí: TÔ XUÂN THAO

Bí thư Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ (Nghiên cứu sinh)

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.3874238 - 0913.262500

Email:toxuanthao@quangninh.gov.vn

Đồng chí: MẠC THÀNH LUÂN

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0203.3874217 - 0913.080019

Email: macthanhluan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí HOÀNG QUỐC KHÁNH

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0203.3874253

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đào Văn Vũ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí: NGUYỄN CÔNG HOAN

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

Số điện thoại: 

Email: nguyenconghoan.vd@quangninh.gov.vn

 

Đồng chíTRƯƠNG THỊ HIỀN

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện

Số điện thoại: 0203.3874267

Email:  truongthihien@quangninh.gov.vn

 

Đồng chíĐINH THỊ LUYẾN

Trưởng Ban Dân Vận

Số điện thoại: 0203.3793291

Email:  dinhthiluyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: VŨ THỊ HỘI

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

  1. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÂN ĐỒN KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ công tác

1

Tô Xuân Thao Bí Thư Huyện ủy

2

Mạc Thành Luân

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3

Hoàng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Tô Văn Hải

Phó Chủ tịch UBND Huyện

5

Trương Thị Hiền

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện

6

Đinh Thị Luyến

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

7

Nguyễn Công Hoan

Chỉ huyTrưởng BCHQS huyện

8

Ngô Sỹ Nguyên

Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

Châu Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Nguyễn Hồng Minh

Chánh Văn phòng Huyện ủy

11

Phạm Văn Hanh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

12

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

16

Nguyễn Quang Tiến

Bí thư Huyện đoàn

13

Lê Thị Nết

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

14

Phạm Tuấn Vinh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

15

Đặng Thị Hà

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

16

Đinh Trung Kiên

Trưởng phòng NN&PTNT

17

Trần A Hùng

Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng

18

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

19

Trương Thị Thuý Huyền

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

20

Nguyễn Sinh Lượng

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

21

Hoàng Trí Dũng

Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá

22

Nguyễn Danh Hà

Phó Chủ tịch HĐND huyện

23

Chu Quyết Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên

24

Tô Văn Lưu

Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết

25

Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy Đài Xuyên

26

Nguyễn Thị Hồng Thư

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Vừng

27

Lê Hồng Phương

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bản Sen

28

Nguyễn Thành Sang

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Minh Châu

29

Phạm Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn

30

Phan Văn Lợi

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

31

 Vũ Quang Tuấn

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

32

 Hoàng Đức Hưng

Tổng giám đốc Cty CP Viglacera Vân Hải

33

 Võ Hữu Nam

Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Vừng

 

.
.
.
.