Tổ chức bộ máy của Thị xã Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của Thị xã Đông Triều

;

BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY:

Ông: Phạm Văn Thành  Chủ tịch UBND thị xã
Ông: Phạm Văn Thành, Bí thư Thị uỷ

 

a
Đồng chí Hoàng Văn Thắng,
Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ

 

a
Đồng chí Nguyễn Khắc Dũng,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

a
Đồng chí Trần Chính Thắng,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ

 

a
Đồng chí Hoàng Văn Đề,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ

 

a
Đồng chí Bùi Minh Tiến,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ

 

a
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ tịch HĐND thị xã

 

a
Đồng chí Đỗ Công Sáu,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Công an thị xã

 

a

Đồng chí Lê Quang Hào,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy
Quân sự thị xã

 

a
Đồng chí Trần Xuân Đức,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

 

a
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân,
Ủy viên Ban Thường vụ,
Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2015-2020

                    1- Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy

                    2- Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thị uỷ

                    3- Hà Hải Dương, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã

                    4- Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ

                    5- Trần Chính Thắng, Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

                    6- Hoàng Văn Đề, Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ

                    7- Bùi Minh Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ

                    8- Trần Văn Vinh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã

                    9- Trần Xuân Đức, Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy  ban MTTQ thị xã

                    10- Nguyễn Ngọc Bằng, Thị ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị xã

                    11- Nguyễn Ngọc Quân, Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê

                    12- Đỗ Công Sáu, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã

                    13- Lê Quang Hào, UV BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

                    14- Trương Văn Yên, Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã

                    15- Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã

                    16- Nguyễn Quang Đán, Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã

                    17- Đặng Văn Diềm, Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thị xã

                    18- Đào Thị Kim Dung, Thị uỷ viên, Trưởng Phòng Y tế thị xã

                    19- Bùi Triều Dương, Thị uỷ viên, Bí thư Thị đoàn

                    20- Lê Văn Đại, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

                    21- Phạm Thị Thu Hà, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

                    22- Vương Thị Thu Hà, Thị uỷ viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

                    23- Phạm Đức Hạnh, Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã

                    24- Nguyễn Thị Thu Hằng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thị xã

                    25- Vũ Mạnh Huyền, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

                    26- Lê Văn Hùng, Thị uỷ viên, Phó chánh Văn phòng Thị uỷ

                    27- Nguyễn Quốc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

                    28- Nguyễn Thị Bích Liên, Phó chủ tịch HĐND Thị Xã

                    29- Nguyễn Thanh Tùng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin,
                          kiêm Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

                    30- Vương Văn Thống, Thị uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

                    31- Lê Thu Trà, Thị uỷ viên, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

                    32- Đặng Thị Sen, Thị uỷ viên, Phó chủ nhiệm UBKT Thị uỷ

                    33- Lâm Tiến Ngọc, Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Bình Dương

                    34- Hoàng Ngọc Tân, Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Khê

                    35- Đặng Đình Thắng, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều

                    36- Vương Văn Thuần, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo

                    37- Phạm Xuân Huệ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy  phường Kim Sơn

                    38- Nguyễn Văn Cường, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Yên Thọ

                    39- Nguyễn Văn Kỳ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn

                    40- Nguyễn Thuý Hiền, Thị uỷ viên, Bí thư chi bộ - Phó Chánh án Toà án nhân dân thị xã

                    41- Tạ Thanh Bình, Thị uỷ viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã

                    42- Phạm Ngọc Thể, Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CT CP
                          Tập đoàn Hoàng Hà

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

A
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng,
Chủ tịch HĐND thị xã

 

A
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Đồng chí Trương Văn Yên
Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã

Đồng chí Hoàng Văn Đề
Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

                  1- Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

                  2- Đồng Đức Chính, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Gốm Đất Việt

                  3- Trần Thị Chính, Trưởng Khoa kiểm soát dịch, Trung tâm y tế thị xã

                  4- Đặng Văn Diềm, Thị ủy viên, Trưởng Phòng kinh tế thị xã

                  5- Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

                  6- Nguyễn Thị Dương, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái Tây

                  7- Bùi Triều Dương, Uỷ viên BCH Tỉnh Đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị Đoàn

                  8- Hà Văn Dương (Hà Hải Dương), Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã

                  9- Nguyễn Quang Đán, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn

                  10- Hoàng Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy,
                        Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã

                  11- Phạm Thị Thu Hà, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

                  12- Nguyễn Thị Thu Hằng, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đức Chính

                  13- Nguyễn Thị Hiên (tỳ khiêu ni thích viên thủy), trụ trì chùa Bến Triều, xã Hồng Phong

                  14- Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

                  15- Phạm Xuân Hệ, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã

                  16- Nguyễn Quốc Hùng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã

                  17- Lê Văn Hùng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy

                  18- Đồng Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Dương

                  19- Ngô Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Quế

                  20- Vũ Mạnh Huyền, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

                  21- Nguyễn Thị Thanh Huyền, nông dân, thôn Bãi Dài, xã An Sinh

                  22- Ngô Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Công an thị xã

                  23- Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã

                  24- Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

                  25- Tạ Văn Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tràng Lương

                  26- Nguyễn Văn Ngoãn, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

                  27- Đậu Thị Hải Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Đức

                  28- Dương Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ

                  29- Nguyễn Ngọc Quân, Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê

                  30- Trần Chính Thắng, Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Chánh thanh tra thị xã

                  31- Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ thị xã

                  32- Nguyễn Thị Yến Thanh, nhân viên Nhà máy gạch viền trang trí, Công ty TNHH
                        Hoàng Thạch, Tập đoàn Hoàng Hà

                  33- Đoàn Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tràng An

                  34- Đỗ Đình Thế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Dân

                  35- Nguyễn Minh Thì, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

                  36- Nguyễn Thị Thu, đảng ủy viên, công chức tư pháp - hộ tịch phường Đông Triều

                  37- Vương Văn Thuần, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo

                  38- Lê Thu Trà, Thị ủy viên, Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã

                  39- Trần Văn Viết, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lan

                  40- Trương Văn Yên, Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ:

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Nguồn: QNP

.
.
.
.