Tổ chức bộ máy của TP Cẩm Phả - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TP Cẩm Phả

;

THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY:

A

Đồng chí TRẦN VĂN HÙNG,
Bí thư Thành u

 

a

Đồng chí BÙI THỊ BÍNH,
Phó Bí thư Thường trực Thành u

 

a

Đồng chí VŨ QUYẾT TIẾN,
Phó Bí thư Thành ủy -
Ch
ủ tịch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí NGUYỄN HỒNG DƯƠNG,
Phó Bí thư Thành ủy

 

a

Đồng chí PHẠM NGỌC VINH,
Phó Ch tch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí PHẠM VĂN KÍNH,
Phó Chủ tịch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI,
Phó Ch tch HĐND Thành ph

 

a

Đồng chí TRẦN VĂN LONG,
Trưởng Công an Thành ph

 

a

Đồng chí NGUYỄN VĂN THỌ,
Ch huy trưởng Ban ch huy
Quân s
Thành ph

 

a

Đồng chí TRẦN VĂN HANH,
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

a

Đồng chí NGUYỄN HỮU HÙNG,
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành ph

 

A

Đồng chí TRẦN HOÀNG HẢI,
Bí thư Đng y - Ch tch HĐND
ph
ường Cm Thnh

 

a

Đồng chí BÙI HỒNG QUÂN,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành y

 

a

Đồng chí PHM HNG THÁI,
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

A

Đồng chí TRƯƠNG THÀNH CÔNG,
Trưởng Ban Dân vn Thành y

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TP CẨM PHẢ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015-2020

                                1- Trần Văn Hùng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố

                                2- Bùi Thị Bính, Phó Bí thư Thành uỷ

                                3- Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

                                4- Phạm Ngọc Vinh, UVTV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

                                5- Phạm Văn Kính, UVTV, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông

                                6- Nguyễn Thị Tuyết Mai, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

                                7- Trần Văn Long, UVTV, Trưởng Công an Thành phố

                                8- Nguyễn Văn Thọ, UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

                                9- Trần Văn Hanh, UVTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thủy

                                10- Nguyễn Hữu Hùng, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

                                11- Trần Hoàng Hải, UVTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh

                                12- Bùi Hồng Quân, UVTV, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

                                13- Phạm Hồng Thái, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

                                14-   Trương Thành Công, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

                                15- Nguyễn Hải Khiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

                                16- Nguyễn Thị Phương, Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố

                                17-  Vũ Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra Thành phố

                                18- Nguyễn Công Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây

                                19- Đinh Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thạch

                                20- Phạm Hùng Cự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông

                                21- Nguyễn Văn Hảo, Chánh Văn phòng Thành ủy

                                22- Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

                                23- Trịnh Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

                                24- Hoàng Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy Phường Mông Dương

                                25- Nguyễn Đình Khánh, Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND P.Cẩm Thủy

                                26- Đỗ Thị Lan, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

                                27- Quách Chí Lâm, Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

                                28- Vũ Trọng Lĩnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

                                29- Nguyễn Như Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây

                                30- Trương Văn Pha, Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

                                31- Đậu Phan Phong, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

                                32- Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

                                33- Đinh Mai Phương, Bí thư Thành đoàn

                                34- Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

                                35- Hoàng Hồng Quân, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố

                                36- Nguyễn Sơn Thủy, Phó Trưởng phòng Lao động-TB&XH Thành phố

                                37- Nguyễn Văn Thường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dương Huy

                                38- Đặng Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Bình

                                39- Đinh Hải Toản, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố

                                40- Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

                                41- Lê Vũ Trụ Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục thuế Thành phố

                                42- Ngô Mạnh Tuyển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú

                                43- Bùi Vũ Tùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

                                44- Nguyễn Hữu Tư, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

a
Đồng chí TRẦN VĂN HÙNG,
Chủ tịch HĐND thành phố

 

a

Đồng chí NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI,
Phó Ch tch HĐND Thành ph

 

a
Đồng chí TRẦN HOÀNG HẢI,
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

ĐẠI BIỂU HĐND TP CẨM PHẢ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                            1- Phạm Thị Thúy Bình, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố

                            2- Bùi Thị Bính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

                            3- Nguyễn Huy Cận, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

                            4- Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND P.Mông Dương

                            5- Hà Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa

                            6- Trương Thành Công, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

                            7- Trần Thanh Diện, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP

                            8- Đặng Thị Hà, Chủ tịch HND xã Cẩm Hải

                            9- Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phú

                            10- Trần Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh

                            11- Trần Văn Hanh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

                            12- Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn

                            13- Trịnh Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố

                            14- Trần Văn Hùng, Bí thư Thành ủy

                            15- Phạm Thị Minh Huyền, Trưởng Phòng y tế thành phố

                            16- Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

                            17- Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

                            18- Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cẩm Thủy

                            19- Trần Danh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Than Dương Huy - TKV

                            20- Vũ Thị Ngọc, công chức văn hóa - xã hội phường Cẩm Thịnh

                            21- Nguyễn Phương Nhung, công chức văn phòng - thống kê phường Cẩm Đông

                            22- Trương Văn Pha, Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

                            23- Đậu Phan Phong, Chủ tịch LĐLĐ thành phố

                            24- Nguyễn Tiến Phong, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Sơn

                            25- Đinh Mai Phương, Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả

                            26- Nguyễn Thị Phương, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông

                            27- Nguyễn Tiến Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành

                            28- Bùi Hồng Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

                            29- Hoàng Hồng Quân, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố

                            30- Trương Thị Thu Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Tây

                            31- Nguyễn Xuân Thu, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố

                            32- Nguyễn Sơn Thủy, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố

                            33- Nguyễn Huyền Thư, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Trung

                            34- Nguyễn Văn Thưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy

                            35- Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

                            36- Đặng Quốc Toàn, quyền Giám đốc BQL dự án công trình thành phố

                            37- Lê Sỹ Toản, Phó Trưởng Công an thành phố

                            38- Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thủy

                            39- Bùi Vũ Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cẩm Thạch

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

A

Đồng chí VŨ QUYẾT TIẾN,
Chủ tịch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí PHẠM VĂN KÍNH,
Phó Chủ tịch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí PHẠM NGỌC VINH,
Phó Ch tch UBND Thành ph

 

a

Đồng chí NGUYỄN HẢI KHIÊN,
Phó Ch tch UBND Thành ph

Nguồn: QNP

 

 

.
.
.
.