Tổ chức bộ máy của TP Hạ Long - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TP Hạ Long

;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY:

a
Đồng chí Trần Đức Lâm,
Bí thư Thành ủy

 

a
Đồng chí Phạm Hồng Hà,
Phó Bí thư Thành ủy

 

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long
Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long

Đồng chí Lê Văn Ca,
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ,
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Đồng chí Ninh Văn Thương,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đồng chí Vũ Hồng Sơn,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố,
Trưởng phòng Nội vụ TP

Đồng chí Hoàng Quang Hải,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Lê Duy Tấn,
Trưởng Công an thành phố

Đồng chí Tạ Văn Biên,
Chỉ huy trưởng BCH quân sự TP

Đồng chí Trịnh Văn Thế,
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Đồng chí Bùi Đức Đoàn,
Bí thư ĐU phường Bãi Cháy

Đồng chí Nguyễn Văn Định,
Bí thư ĐU phường Hồng Hà

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TP HẠ LONG LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2015-2020:

                                       1- Đ/c Trần Đức Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

                                       2- Đ/c Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy

                                       3- Đ/c Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy

                                       4- Đ/c Lê Văn Ca, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

                                       5- Đ/c Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

                                       6- Đ/c Ninh Văn Thương, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

                                       7- Đ/c Vũ Hồng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP

                                       8- Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng phòng Nội vụ TP

                                       9- Đ/c Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

                                       10- Đ/c Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

                                       11- Đ/c Lê Duy Tấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Thành phố

                                       12- Đ/c Tạ Văn Biên, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Thành phố

                                       13- Đ/c Trịnh Văn Thế, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng

                                       14- Đ/c Bùi Đức Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy

                                       15- Đ/c Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

                                       16- Đ/c Vũ Văn Đoan, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Thành phố

                                       17- Đ/c  Nguyễn Thị Vân Hà, Thành uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND Thành phố

                                       18- Đ/c Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng uỷ phường Hà Tu

                                       19- Đ/c Nguyễn Vũ Hải, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường TP

                                       20- Đ/c Vi Bích Hạnh, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

                                       21- Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng, Bí thư Đảng uỷ phường Hà Phong

                                       22- Đ/c Nguyễn Trung Hậu, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố

                                       23- Đ/c Hồ Ngọc Hoài, Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

                                       24- Đ/c Trần Quốc Hùng, Chánh thanh tra Thành phố

                                       25- Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu

                                       26- Đ/c Nguyễn Công Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Thành phố

                                       27- Đ/c Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

                                       28- Đ/c Đặng Thái Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng

                                       29- Đ/c Phan Thị Hải Hường, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy

                                       30- Đ/c Đinh Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu

                                       31- Đ/c Phạm Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

                                       32- Đ/c Trịnh Văn Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh QN

                                       33- Đ/c Nguyễn Tuấn Minh, Chánh văn phòng Thành uỷ

                                       34- Đ/c Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh

                                       35- Đ/c Nguyễn Hữu Nhã, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

                                       36- Đ/c Phạm Ngọc Phơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND  phường Hồng Hải

                                       37- Đ/c Vũ Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng

                                       38- Đ/c Vũ Phong Quang, Bí thư Thành đoàn Hạ Long

                                       39- Đ/c Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

                                       40- Đ/c Nguyễn Bình Thiên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

                                       41- Đ/c Vũ Mạnh Tiến, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ

                                       42- Đ/c Nguyễn Thanh Tĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Điện lực QN

                                       43- Đ/c Trần Văn Trực, Viện trưởng VKSND Thành phố

                                       44- Đ/c Trần Doãn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm

                                       45- Đ/c Lưu Mạnh Tuấn, Phó chủ nhiệm UBKT TU

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

a
Đồng chí Trần Trọng Trung,
Chủ tịch HĐND thành phố

 

a
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

a
Đồng chí Bùi Xuân Nghiêm,
Uỷ viên thường trực HĐND TP

 

A

Đồng chí Ninh Văn Thương,
Trưởng Ban
Kinh tế - Xã hi

 

A

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng,
Phó Ban
Kinh tế - Xã hi

 

A

Đồng chí Phạm Đức Thắng,
Phó Ban
Kinh tế - Xã hi

Đồng chí Vi Bích Hạnh,
Phó Ban Kinh tế - Xã hi

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân,
Trưởng
Ban Pháp chế

A

Đồng chí Nguyễn Lê Phương,
Phó Ban
Pháp chế

Đồng chí Nguyễn Bình Thiên,
Phó Ban
Pháp chế

ĐẠI BIỂU HĐND TP HẠ LONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                       1. Trần Công Chỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Khánh

                                       2. Điệp Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công  ty
                                           CP Tư vấn & đầu tư xây dựng HTCC

                                       4. Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

                                       5. Bùi Đức Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy

                                       6. Nguyễn Thị Vân Hà, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai

                                       7. Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, kiêm Trưởng BQL Vịnh Hạ Long

                                       8. Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long

                                       9. Nguyễn Vũ Hải, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long

                                       10. Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Hạ Long

                                       11. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Hà Phong

                                       12. Nguyễn Trung Hậu, Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin TP Hạ Long

                                       13. Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long

                                       14. Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP
                                             Môi trường đô thị Hạ Long - Quảng Ninh

                                       15. Trần Quốc Hùng, Chánh Thanh tra TP Hạ Long

                                       16. Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long

                                       17. Nguyễn Công Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình TP Hạ Long

                                       18. Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long

                                       19. Phan Thị Hải Hường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long

                                       20. Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Khánh

                                       21. Trần Đức Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy Hạ Long

                                       22. Nguyễn Thị Loan, Trưởng Phòng LĐ - TB&XH TP Hạ Long

                                       23. Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Công an Thành phố Hạ Long

                                       24. Lê Thùy Mai, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa vi sinh
                                             Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

                                      25. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hạ Long

                                      26. Phạm Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN TP Hạ Long

                                      27. Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy,
                                            Phó trưởng Phòng Nội vụ

                                      28. Lê Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hải

                                      29. Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh

                                      30. Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần khách sạn Hải Âu

                                      31. Vũ Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng

                                      32. Nguyễn Lê Phương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long

                                      33. Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long

                                      34. Lê Hồng Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long

                                      35. Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Hạ Long

                                      36. Nguyễn Bình Thiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đại Yên

                                      37. Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ
                                           Thành phố Hạ Long

                                      38. Ninh Văn Thương, Trưởng ban Tuyên giáo, Bí thư Đảng ủy cơ quan
                                            Thành ủy Hạ Long

                                      39. Phạm Quốc Uy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành ủy Hạ Long

                                      40. Đào Bá Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

A
Đồng chí Phạm Hồng Hà,
Chủ tịch UBND thành phố

 

A
Đồng chí Vũ Hồng Sơn,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Nguồn: QNP

.
.
.
.