Tổ chức bộ máy của TP Uông Bí - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TP Uông Bí

;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY:

A
Đồng chí Trần Văn Lâm,
Bí thư Thành ủy

 Đồng chí Hoàng Thị Hà,
Phó Bí thư Thành ủy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà,
Phó Bí thư Thành ủy 

Đồng chí Nguyễn Anh Tú,
Phó Bí thư Thành ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Bích,
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 Đồng chí Phạm Thu Hà,
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy    

 Đồng chí Nguyễn Thị Bốn,
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 

 

BCH ĐẢNG BỘ TP UÔNG BÍ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020:

                                                               1- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu

                                                               2- Đồng chí Nguyễn Anh Tú

                                                               3- Đồng chí Hoàng Thị Hà

                                                               4- Đồng chí Nguyễn Đình Trung

                                                               5- Đồng chí Phạm Tuấn Đạt

                                                               6- Đồng chí Phạm Cao Hải

                                                               7- Đồng chí Phạm Ngọc Hải

                                                               8- Đồng chí Đặng Đình Sách

                                                               9- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

                                                               10- Đồng chí Vũ Đức Tính

                                                               11- Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng

                                                               12- Đồng chí Nguyễn Văn Thành

                                                               13- Đồng chí Đào Ngọc Sơn

                                                               14- Đồng chí Dương Trọng Kháng

                                                               15- Đồng chí Phạm Thị Thúy

                                                               16- Đồng chí Nguyễn Lan Anh

                                                               17- Đồng chí Phạm Thị Nga

                                                               18- Đồng chí Nguyễn Văn Bích

                                                               19- Đồng chí Phạm Hồng Điệp

                                                               20- Đồng chí Bùi Văn Thành

                                                               21- Đồng chí Bùi Đức Anh

                                                               22- Đồng chí Võ Tiến Quang

                                                               23- Đồng chí Nguyễn Trung Hải

                                                               24- Đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung

                                                               25- Đồng chí Cù Văn Thắng

                                                               26- Đồng chí Đỗ Trường Sơn

                                                               27- Đồng chí Ngô Quốc Tuấn

                                                               28- Đồng chí Hoàng Thanh Tùng

                                                               29- Đồng chí Lã Hoàng Mai

                                                               30- Đồng chí Hà Thị Huyền

                                                               31- Đồng chí Hoàng Quốc Trung

                                                               32- Đồng chí Phạm Văn Lợi

                                                               33- Đồng chí Phùng Văn Sinh

                                                               34- Đồng chí Trần Viết Tiệp

                                                               35- Đồng chí Đặng Phúc Lâm

                                                               36- Đồng chí Phan Hồng Anh

                                                               37- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng

                                                               38- Đồng chí Phạm Xuân Thành

                                                               39- Đồng chí Mạc Xuân Tú

                                                               40- Đồng chí Phạm Nhất Phương

                                                               41- Đồng chí Đào Văn Phức

                                                               42- Đồng chí Bùi Hải Trường

                                                               43- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

A
Đồng chí Trần Văn Lâm,
Chủ tịch HĐND thành phố

 

A
Đồng chí Phạm Ngọc Hải,
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

A
Đồng chí Đỗ Trường Sơn,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đồng chí Cù Văn Thắng,
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Đồng chí Bùi Thị Hòa,
Phó Ban Kinh tế - Xã hội

Đồng chí Phạm Thị Thúy,
Trưởng Ban Pháp chế

Đồng chí Mạc Trung Dũng,
Phó Ban Pháp chế

ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

                                                               1- Phạm Ngọc Hải

                                                               2- Trịnh Quang Vinh

                                                               3- Lã Hoàng Mai

                                                               4- Bùi Đức Anh

                                                               5- Lê Văn Tuấn

                                                               6- Nguyễn Trung Hải

                                                               7- Dương Trọng Kháng

                                                               8- Nguyễn Khánh Toàn

                                                               9- Vũ Thị Mai Hương

                                                               10- Cù Văn Thắng

                                                               11- Nguyễn Anh Tú

                                                               12- Mạc Trung Dũng

                                                               13- Nguyễn Văn Thành

                                                               14- Phan Hồng Anh

                                                               15- Bùi Thị Hòa

                                                               16- Vũ Thị Hồng Nhung

                                                               17- Nguyễn Mạnh Hà

                                                               18- Nguyễn Văn Thành

                                                               19- Nguyễn Quang Nghĩa

                                                               20- Phạm Thị Hải

                                                               21- Trần Văn Lâm

                                                               22- Nguyễn Đình Trung

                                                               23- Đỗ Trường Sơn

                                                               24- Nguyễn Văn Bích

                                                               25- Nguyễn Thị Hồng Hoa

                                                               26- Lưu Quang Trung

                                                               27- Vũ Đức Tính

                                                               28- Lê Quang Nhã (Đại đức Thích Nguyên Đạt)

                                                               29- Phạm Tuấn Đạt

                                                               30- Vũ Văn Đông

                                                               31- Phạm Thị Thúy

                                                               32- Bùi Xuân Việt

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

A
Đồng chí Nguyễn Anh Tú,
Chủ tịch UBND thành phố

 

A
Đồng chí Nguyễn Đình Trung,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

A
Đồng chí Đặng Đình Sách,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

A
Đồng chí Phạm Tuấn Đạt,
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

A
Đồng chí Vũ Đức Tính,
Trưởng Công an thành phố

 

A
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,
Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP

 

A
Đồng chí Nguyễn Văn Bích,
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy,
Chánh thanh tra thành phố

 

A
Đồng chí Nguyễn Văn Thành,
Trưởng Ban tổ chức Thành ủy
kiêm Trưởng Phòng Nội vụ TP

 

A
Đồng chí Phan Hồng Anh,
Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

 

A
Đồng chí Nguyễn Trung Hải,
Trưởng phòng Kinh tế TP

 

A
Đồng chí Bùi Đức Anh,
Trưởng phòng Quản lý
Đô thị thành phố

 

 

a
Đồng chí Phạm Hồng Điệp,
Trưởng phòng Tài chính -
Kế hoạch thành phố

 

a
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng,
Chánh Văn phòng
HĐND&UBND thành phố

 

a
Đồng chí Ngô Quốc Tuấn,
Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP

 

A
Đồng chí Bùi Văn Thành,
Trưởng phòng TN-MT thành phố

 

A
Đồng chí Bùi Hải Trường,
Trưởng phòng Tư pháp thành phố

 

A
Đồng chí Phạm Văn Thất,
Trưởng phòng Y tế thành phố

 

A
Đồng chí Lê Minh Quang,
Trưởng phòng VH-TT thành phố

Nguồn: QNP

.
.
.
.