Tổ chức bộ máy của TX Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TX Quảng Yên

;

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Đồng chí Hồ Văn Vịnh
Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0203.650.6868
Email: hovanvinh@quangninh.gov.vn

 Đồng chí Vũ Đức Hưởng
Phó Bí thư  thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0918151999 - 0203.3681.868
Email:  vuduchuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Trần Đức Thắng  
Phó Bí thư  Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 01215066888
Email: tranducthang.qy@quangninh.gov.vn

BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY:

1- Đồng chí Hồ Văn Vịnh

    2- Đồng chí Vũ Đức Hưởng

     3- Đồng chí Trần Đức Thắng

4- Đồng chí Vũ Văn Tấn

     5- Đồng chí Lê Mạnh Tuyến

        6- Đồng chí Chu Đàm Nguyên

       7- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc

        8- Đồng chí Hoàng Quốc Văn

      9- Đồng chí Phạm Hữu Đạo

     10- Đồng chí Bùi Thị Hương

   11- Đồng chí Đống Văn Đô

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TX QUẢNG YÊN:

- Đồng chí Hồ Văn Vịnh 

- Đồng chí Trần Đức Thắng

- Đồng chí Vũ Văn Tấn

- Đồng chí Chu Đàm Nguyên

- Đồng chí Nguyễn Văn Bắc

- Đồng chí Hoàng Quốc Văn

- Đồng chí phạm Hữu Đạo

- Đồng chí Bùi Thị Hương

- Đồng chí Vũ Đức Hưởng

- Đồng chí Lê Mạnh Tuyến

- Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh

- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng

- Đồng chí Lưu Thanh Phương

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba

- Đồng chí Nguyễn Văn Khanh

- Đồng chí Vũ Thị Thanh

- Đồng chí Vũ Công Soạn

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

- Đồng chí Hoàng Văn Sơn

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Đồng chí Trần Anh Đức

- Đồng chí Nguyễn Đức Thường

- Đồng chí Lê Thị Thật Hay

- Đồng chí Nguyễn Thái Sơn

- Đồng chí Vũ Đức Hoàn

- Đồng chí Phạm Văn Tất

- Đồng chí Phạm Văn Lưu

- Đồng chí Lê Văn Hướng

- Đồng chí Đống Văn Đô

- Đồng chí Lê Đức Trà

- Đồng chí Lê Văn Tháp

- Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng

- Đồng chí Bùi Tố Dưỡng

- Đồng chí Vũ Ngân Hà

- Đồng chí Hoàng Thu Hiền

- Đồng chí Vũ Sơn Lâm

- Đồng chí Phạm Văn Sơn

- Đồng chí Nguyễn Kiên Cường

- Đồng chí Bùi Văn Thắng

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ:

 Đồng chí Vũ Đức Hưởng
Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch HĐND thị xã

 

A
Đồng chí Bùi Thị Hương,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

A

Đồng chí Lưu Thanh Phương,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Đồng chí Chu Đàm Nguyên,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ

A
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc,
Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ QUẢNG YÊN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                                           1- Hoàng Quốc Văn

                                                           2- Đỗ Văn Vui

                                                           3- Nguyễn Thị Thúy

                                                           4- Vũ Đình Lâm

                                                           5- Bùi Thị Hương

                                                           6- Vũ Thị Quỳnh Giao

                                                           7- Vũ Hồng Phúc

                                                           8- Nguyễn Gia Lịch (Đại đức Thích Thanh Lịch)

                                                           9- Lê Đức Trà

                                                           10- Lê Sỹ Điệp

                                                           11- Lê Mạnh Tuyến

                                                           12- Vũ Ngân Hà

                                                           13- Vũ Thị Lâm

                                                           14- Nguyễn Văn Hồi

                                                           15- Nguyễn Thị Thanh Vân

                                                           16- Đống Văn Đô

                                                           17- Vũ Thị Thanh

                                                           18- Vũ Đức Hưởng

                                                           19- Đinh Văn Xuân

                                                           20- Hoàng Thị Lương

                                                           21- Nguyễn Văn Khanh

                                                           22- Nguyễn Thanh Bình

                                                           23- Đỗ Mạnh Hùng

                                                           24- Nguyễn Văn Bắc

                                                           25- Hoàng Thu Hiền

                                                           26- Ngô Kim Tuyền

                                                           27- Vũ Thị Hoa

                                                           28- Bùi Thị Minh Huế

                                                           29- Nguyễn Quốc Lương

                                                           30- Chu Đàm Nguyên

                                                           31- Phạm Văn Tất

                                                           32- Vũ Ngọc Hùng

                                                           33- Lưu Thanh Phương

                                                           34- Ngô Hùng Dũng

                                                           35- Trần Đức Thắng

                                                           36- Hoàng Văn Sơn

                                                           37- Hoàng Thị Chiến

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ:

A

Đồng chí Trần Đức Thắng,
Chủ tịch UBND thị xã

 

A
Đồng chí Vũ Đức Hưởng,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND thị xã

 

A
Đồng chí Lê Mạnh Tuyến,
Phó Chủ tịch UBND thị xã

Nguồn: QNP

.
.
.
.