Công ty TNHH chế biến sản xuất gỗ Thanh Lâm (huyện Đầm Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty TNHH chế biến sản xuất gỗ Thanh Lâm (huyện Đầm Hà)

;

 

Chế biến sản xuất gỗ tại Công ty TNHH Thanh Lâm
Chế biến sản xuất gỗ tại Công ty TNHH Thanh Lâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ảnh: Lê Hải

.
.
.
.