Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô

;

 

Sôi động hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh Ngọc Hà
Sôi động hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Hà

 

Của khẩu Quốc tế Hoành Mô
Cửa khẩu Quốc tế Hoành Mô. Ảnh: Khánh Giang

 

Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn.
Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Hà

 

Ảnh Ngọc Hà
Ảnh: Ngọc Hà

 

Ảnh Ngọc Hà
Ảnh: Ngọc Hà

 

Ảnh Ngọc Hà

 

Ảnh Ngọc Hà
Ảnh: Ngọc Hà

Cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) được mở từ những năm 1991, đến tháng 9-2002, Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Hoành Mô - Đồng Văn (Bình Liêu) đã được thành lập theo Quyết định số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13-9-2002 của Thủ tướng Chính phủ có phạm vi bao gồm các xã: Hoành Mô, Đồng Văn. Trong đó có cửa khẩu Hoành Mô và điểm thông quan Đồng Văn. Sau khi thành lập KKTCK, Hoành Mô - Đồng Văn được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nhiều nguồn vốn cho các lĩnh vực: giao thông, điện, thuỷ lợi, y tế, giáo dục... tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sản xuất đặc biệt là cho phát triển thương mại dịch vụ KKTCK.

.
.
.
.