Nông thôn mới TX Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nông thôn mới TX Quảng Yên

;

 

Đường kiểu mẫu tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Đường kiểu mẫu tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Thi công làm đường kiểu mẫu tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê, TX Đông Triều (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Thi công làm đường kiểu mẫu tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê, TX Đông Triều (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Người dân thôn Bãi 2, xã Tiền An. TX Quảng Yên quét dọn đường làng, ngõ xóm trong phong trào xây dựng NTM (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Người dân thôn Bãi 2, xã Tiền An. TX Quảng Yên quét dọn đường làng, ngõ xóm trong phong trào xây dựng NTM (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Vườn kiểu mẫu của gia đình anh Vũ Văn Thuyển, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, TX Quảng Yên (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Vườn kiểu mẫu của gia đình anh Vũ Văn Thuyển, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, TX Quảng Yên (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Nuôi đầm tôm tại đảo Hà Nam. Ảnh: Vạn Thảo
Nuôi đầm tôm tại đảo Hà Nam (11-2017). Ảnh: Vạn Thảo

 

Vùng nuôi tôm thâm canh tập trung tại phường Hà An được các hộ nuôi đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Phạm Tăng
Vùng nuôi tôm thâm canh tập trung tại phường Hà An được các hộ nuôi đầu tư hạ tầng đồng bộ (9-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Cánh đồng lúa chín. Ảnh: Hùng Sơn
Cánh đồng lúa chín TX Quảng Yên (6-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

 

Nông dân Hà Nam vào vụ cấy đông xuân. Ảnh: Dương Phượng Đại
Nông dân Hà Nam vào vụ cấy đông xuân. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Người dân xã sông Khoai áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch lúa. Ảnh: Nguyễn Chiến
Người dân xã sông Khoai áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch lúa (11-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Niềm vui được mùa. Ảnh: Hùng Sơn
Niềm vui được mùa (6-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Người dân thu hoạch lúa tại cánh đồng mẫu lớn xã Sông Khoai. Ảnh Nguyễn Thanh
Người dân thu hoạch lúa tại cánh đồng mẫu lớn xã Sông Khoai (11-2016). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Thu hoạch lúa trên cánh đồng. Ảnh: Hùng Sơn
Thu hoạch lúa trên cánh đồng (6-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đóng tàu vỏ sắt tại Công ty TNHH Minh Đức (phường Hà An). Ảnh Nguyễn Thanh
Đóng tàu vỏ sắt tại Công ty TNHH Minh Đức (phường Hà An) (11-2016). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân xã Sông Khoai trồng nấm rơm. Ảnh: Vũ Long (CTV)
Người dân xã Sông Khoai trồng nấm rơm (12-2016). Ảnh: Vũ Long (CTV)

 

Phụ nữ phường Tiền An chủ động phát triển kinh tế gia đình từ trồng trọt. Ảnh Nguyễn Huế
Phụ nữ phường Tiền An chủ động phát triển kinh tế gia đình từ trồng trọt (6-2016). Ảnh: Nguyễn Huế

 

Vùng trồng rau tập trung tại phường Cộng Hoà, TX Quảng Yên. Ảnh Tường Vi
Vùng trồng rau tập trung tại phường Cộng Hoà (10-2015). Ảnh: Tường Vi

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của HTX rau Tiền An (TX Quảng Yên). Ảnh Hiểu Trân
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của HTX rau Tiền An. Ảnh: Hiểu Trân

 

Làng hoa Yên Giang (TX Quảng Yên).Ảnh Tạ Quân
Làng hoa Yên Giang. Ảnh: Tạ Quân

 

Hệ thống thủy lợi của thị xã Quảng Yên. Ảnh Khánh Giang
Hệ thống thủy lợi của thị xã Quảng Yên (4-2016). Ảnh: Khánh Giang

 

Mô hình trồng rau an toàn của HTX Rau an toàn Tiền An. Ảnh Phạm Tăng
Mô hình trồng rau an toàn của HTX Rau an toàn Tiền An (12-2016). Ảnh: Phạm Tăng

 

Nông dân xã Tiền An chăm sóc rau theo quy trình, kỹ thuật rau an toàn. Ảnh Nguyễn Hoa
Nông dân xã Tiền An chăm sóc rau theo quy trình, kỹ thuật rau an toàn (3-2016). Ảnh: Nguyễn Hoa

Những năm qua, phong trào thi đua “Xã nông thôn mới - Phường, thị trấn văn hóa” triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm cho kinh tế nông thôn, đô thị ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp... Bởi lẽ đó, 14 năm qua, phong trào đã và đang nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, tạo ra động lực, khí thế phát triển của tỉnh.

.
.
.
.