Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ

;

 

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, Lý Văn Xuân (người đứng), kiểm tra công tác tiếp công dân của cán bộ, Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Ảnh Nguyễn Dung
Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, Lý Văn Xuân (người đứng), kiểm tra công tác tiếp công dân của cán bộ, Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Cán bộ TT HCC huyện Ba Chẽ hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Nguyễn Thanh
Cán bộ TT HCC huyện Ba Chẽ hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Nguyễn Thanh
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thanh

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333888669

.
.
.
.