Phong cảnh huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh huyện Đầm Hà

;

 

UBND huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
UBND huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bến tầu huyện Đầm Hà (2-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Bến tầu huyện Đầm Hà (2-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bến tầu huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Bến tầu huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Phong cảnh huyện Đầm Hà (10-2016). Ảnh: Hùng Sơn
Phong cảnh huyện Đầm Hà (10-2016). Ảnh: Hùng Sơn

 

Ngã tư Đầm Hà. Ảnh: Khánh Giang
Ngã tư Đầm Hà (4-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Một góc trung tâm huyện Đầm Hà. Ảnh: Khánh Giang
Một góc trung tâm huyện Đầm Hà (4-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm huyện Đầm Hà. Ảnh: Đỗ Giang
Trung tâm huyện Đầm Hà (6-2016). Ảnh: Đỗ Giang

 

Thác Bạch Vân. Ảnh: Thái Cảnh
Thác Bạch Vân (10-2016). Ảnh: Thái Cảnh

 

Một góc thị trấn Đầm Hà. Văn Triều (Đài Đầm Hà). Ảnh Thái Cảnh
Một góc thị trấn Đầm Hà (11-2015). Ảnh: Văn Triều (Đài Đầm Hà)

 

Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (1-2016). Ảnh: Thái Cảnh
Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (1-2016). Ảnh: Thái Cảnh

 

Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cánh đồng lúa mẫu xã Đại Bình. Ảnh Thái Cảnh
Cánh đồng lúa mẫu xã Đại Bình (11-2015). Ảnh: Thái Cảnh

 

.
.
.
.