Phong cảnh huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh huyện Đầm Hà

;

 

Huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Khánh Giang
Huyện Đầm Hà (7-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Thị trấn Đầm Hà đang chuyển mình thành một đô thị hiện đại, sầm uất (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Thị trấn Đầm Hà đang chuyển mình thành một đô thị hiện đại, sầm uất (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cột cờ núi Hứa (xã Đại Bình) - công trình ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Cột cờ núi Hứa (xã Đại Bình) - công trình ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

UBND huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
UBND huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bến tầu huyện Đầm Hà (2-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Bến tầu huyện Đầm Hà (2-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bến tầu huyện Đầm Hà (12-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Bến tầu huyện Đầm Hà (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Phong cảnh huyện Đầm Hà (10-2016). Ảnh: Hùng Sơn
Phong cảnh huyện Đầm Hà (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Trung tâm huyện Đầm Hà. Ảnh: Đỗ Giang
Trung tâm huyện Đầm Hà (6-2017). Ảnh: Đỗ Giang

 

Thác Bạch Vân. Ảnh: Thái Cảnh
Thác Bạch Vân (10-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Một góc thị trấn Đầm Hà. Văn Triều (Đài Đầm Hà). Ảnh Thái Cảnh
Một góc thị trấn Đầm Hà (11-2017). Ảnh: Văn Triều (Đài Đầm Hà)

 

.
.
.
.