Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà

;

 

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đầm Hà. Ảnh Hoàng Quý
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

 

Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà thực hiện phẫu thuật u tuyến vú cho bệnh nhân. Ảnh Hoàng Quý
Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà thực hiện phẫu thuật u tuyến vú cho bệnh nhân.

 

Điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện.
Điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện.

 

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà được đầu tư trang thiết bị hiện đại.
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

 

Chụp cắt lớp cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện. Ảnh Hoàng Quý
Chụp cắt lớp cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện.

 

Chụp cắt lớp cho bệnh nhân. Ảnh Hoàng Quý
Chụp cắt lớp cho bệnh nhân.

 

Khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh Hoàng Quý
Thực hiện kỹ thuật nội soi dạ dày tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

Ảnh Hoàng Quý

.
.
.
.