Đền An Sinh (TX Đông Triều) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đền An Sinh (TX Đông Triều)

;

 

iuopiop
Ảnh Khánh Giang

 

Đền An Sinh (KDT nhà Trần tại Đông Triều) đã được tu bổ, tôn tạo từ năm 2000. Ngọc Mai
Đền An Sinh (KDT nhà Trần tại Đông Triều) đã được tu bổ, tôn tạo từ năm 2000. Ngọc Mai

Đền An Sinh thờ Ngũ vị hoàng đế gồm: Anh Tông hoàng đế, Minh Tông hoàng đế, Dụ Tông hoàng đế, Nghệ Tông hoàng đế, Khâm minh Thánh vũ hiển đạo An Sinh hoàng đế. Trần Liễu (An Sinh vương) là anh trai của vị vua đầu tiên của triều Trần là Trần Thái Tông, với hiệu Khâm minh thánh vũ hiển đạo An Sinh hoàng đế. Vùng đất An Sinh xưa chính là ấp thang mộc đầu tiên tại vùng đất Đông Triều mà vua Trần Thái Tông đã ban cho Trần Liễu.

.
.
.
.