Trung tâm Y tế TX Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế TX Đông Triều

;

 

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều  (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK
Trung tâm Y tế TX Đông Triều (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK

 

Khu vực đăng ký khám bệnh tại Trung tâm Y tế Đông Triều (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK
Khu vực đăng ký khám bệnh tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK

 

Chạy thận nhân tạo cho người bệnh tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều (7-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa
Chạy thận nhân tạo cho người bệnh tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều (7-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Trung tâm Y tế Đông Triều được đầu tư trang thiết bị hiện đại (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK
Trung tâm Y tế TX Đông Triều được đầu tư trang thiết bị hiện đại (2-2018). Ảnh: Hải Ninh TT TTGDSK

 

Thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều (2-2018). Ảnh: Hoàng Quý

 

Ảnh: Hoàng Quý
Thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều (2-2018). Ảnh: Hoàng Quý

 

.
.
.
.