Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà)

;

Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà.

Tệp đính kèm: Thông báo số 51/TB-UBND

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi 41,4m2 đất tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà của Công ty TNHH Quốc Toàn do tự nguyện trả lại đất theo quy định tại khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Tệp đính kèm: Quyết định số 466/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.