Chế độ, chính sách (TP Cẩm Phả) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Cẩm Phả)

;

Về việc thu hồi và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần than Mông Dương để làm khai trường khai thác than

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc thu hồi và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần than Mông Dương để làm khai trường khai thác than và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 594/QĐ-UBND

Tệp đính kèm: Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của UBND phường Cẩm Thịnh giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Cẩm Thịnh, UBND thành phố Cẩm Phả (đã được giao tại Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh) giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng khu chung cư cọc 7 tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 597/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân – Xí nghiệp Phú Cường

Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân - Xí nghiệp Phú Cường (đã được thuê đất tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh) để khai thác, chế biến đá và văn phòng làm việc tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 629/QĐ-UBND

Về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 55/TB-UBND về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế: (1) Việc sản xuất cát và vật liệu xây dựng từ đá thải mỏ của Công ty CP Thiên Nam tại thành phố Cẩm Phả; (2) Kết quả thực hiện giai đoạn 1 Dự án khu dân cư lấn biển cọc 6, Cẩm Sơn theo Thông báo số 07/TB-UBND ngày 10/01/2017 và công tác triển khai lập QHCT giai đoạn 2 dự án; (3) Tình hình triển khai dự án xây dựng lại chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả do Công ty CP phát triển nhà và hạ tầng - TKV làm chủ đầu tư; (4) Công tác hoàn thiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 tại địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Thông báo số 55/TB-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.