Chế độ, chính sách (TP Uông Bí) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Uông Bí)

;

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường trung học cơ sở Trưng Vương

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường trung học cơ sở Trưng Vương để làm trường học tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 598/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Vàng Danh

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường mầm non Vàng Danh để làm trường mầm non tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 595/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Điền Công

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường mầm non Điền Công để làm trường mầm non tại xã Điền Công, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 599/QĐ-UBND

Thuê đất hàng năm để xây dựng khu bến, bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng 

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cho Công ty TNHH Thành Đạt Uông Bí thuê đất (giai đoạn 1) theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng khu bến, bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng (trừ than) tại khu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 530/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất để làm nhà ở tập thể công nhân

Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV để làm nhà ở tập thể công nhân (hộ độc thân) tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 653/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.