Chế độ, chính sách (TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TX Quảng Yên)

;

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hải Yến

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hải Yến, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 671/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thôn Núi Đanh

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thôn Núi Đanh, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 592/QĐ-UBND

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 1.

Tệp đính kèm: Quyết định số 593/QĐ-UBND

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh “V/v thu hồi đất do UBND phường Quảng Yên và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng để đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Nhà máy chế biến thủy sản tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 583/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ gạch ngói

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ gạch ngói tại Km 7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty CP Viglacera Hạ Long 1.

Tệp đính kèm: Quyết định số 605/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.