Làng mới đảo Trần - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Làng mới đảo Trần

;

 

Làng mới đảo Trần
Làng mới đảo Trần.

 

Cuộc sống mới bình yên trên đảo Trần.
Cuộc sống mới bình yên trên đảo Trần.

Ảnh: Nghĩa Hiếu

Với diện tích tự nhiên khoảng 4,4km2, đảo Trần thuộc xã Thanh Lân (huyện Cô Tô), là hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc có vị trí chiến lược quan trọng ở Vịnh Bắc Bộ. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, việc vận động nhân dân ra đảo Trần sinh sống để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc huyện Cô Tô là hết sức cần thiết, hiện đang được đẩy mạnh triển khai.

.
.
.
.