Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

;

Ngày 7/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII - Kỳ họp thứ 4 ra Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Tệp đính kèm: Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.