Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên giành vị trí thứ 2 PCI toàn quốc 2016, tháng 3-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên giành vị trí thứ 2 PCI toàn quốc 2016, tháng 3-2017

;

 

Lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên giành vị trí thứ 2 toàn quốc trong bảng xếp hạng PCI.
Lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên giành vị trí thứ 2 toàn quốc trong bảng xếp hạng PCI.

 

 

Các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế trong nhóm rất tốt vinh dự nhận kỷ niệm chương từ BTC.
Các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế trong nhóm rất tốt vinh dự nhận kỷ niệm chương từ BTC.

Ảnh: Thanh Hằng

Năm 2016, Quảng Ninh đã vươn lên giành vị trí thứ 2 toàn quốc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI với số điểm 65,6 - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay mà tỉnh đạt được.

.
.
.
.