Thành tích, chế độ, chính sách (huyện Vân Đồn) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Thành tích, chế độ, chính sách (huyện Vân Đồn)

;

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cảng Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cảng Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 659/QĐ-UBND

Hoàn thiện Đề án và đề xuất cơ chế chính sách xây dựng Luật đơn vị HC - KT đặc biệt Vân Đồn

Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bổ sung, hoàn thiện Đề án và đề xuất cơ chế chính sách xây dựng Luật đơn vị HC - KT đặc biệt Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Thông báo số 41/TB-UBND

Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc huyện Vân Đồn có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 554/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

 

 

.
.
.
.