Thành tích, chế độ, chính sách (TP Móng Cái) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Thành tích, chế độ, chính sách (TP Móng Cái)

;

Về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh

Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh để sử dụng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm vào mục đích làm hiệu thuốc và trạm đại diện tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 690/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (được thuê đất theo Quyết định số 746/QĐ-UB ngày 17/3/2000 của UBND Tỉnh) cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Qufico tiếp tục thuê để sử dụng vào mục đích làm Trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái.

Tệp đính kèm: Quyết định số 652/QĐ-UBND

Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016

Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân thuộc thành phố Móng Cái có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 543/QĐ-UBND

Đầu tư Dự án nâng cấp chất lượng rừng sản xuất 

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1022/UBND-NLN2 về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp chất lượng rừng sản xuất thuộc lưu vực hồ Tràng Vinh và hồ Quất Đông, thành phố Móng Cái giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Công văn số 1022/UBND-NLN2

Nguồn: QNP

.
.
.
.