Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả

;

 

Ngày 16-5-2014, UBND TP Cẩm Phả đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Hành chính công của thành phố. Ảnh Hồng Nhung
Ngày 16-5-2014, UBND TP Cẩm Phả đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Hành chính công của thành phố. Ảnh: Hồng Nhung

 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC TP Cẩm Phả. Ảnh Trung tâm HCC cung cấp
Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC TP Cẩm Phả. Ảnh: Trung tâm HCC cung cấp

 

Cán bộ phường Cẩm Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (12-2018). Ảnh: Cao Quỳnh
Cán bộ phường Cẩm Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (12-2018). Ảnh: Cao Quỳnh

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Trung. Ảnh: Cao Quỳnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Trung. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Thịnh. Ảnh: Đào Thảo (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Thịnh. Ảnh: Đào Thảo (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Thanh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” phường Cẩm Phú hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ảnh Nguyễn Thanh
Cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” phường Cẩm Phú hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công

TTHCC Cẩm Phả có tổng mức đầu tư trên 19,6 tỷ đồng, bao gồm một toà nhà 4 tầng với 25 ki-ốt và một số phòng làm việc dành cho cán bộ, nhân viên chuyên trách. Địa chỉ tại phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả).

.
.
.
.