Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (tỉnh Quảng Ninh)

;
Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
 
Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 
Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao
 
Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2408/UBND-VX1 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 2408/UBND-VX1

Tặng Bằng khen cho 62 Công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2016

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 62 Công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1086/QĐ-UBND

Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1085/QĐ-UBND

Tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 51 cá nhân

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” năm 2016.

 
Về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh 
 
Ngày 27/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung 02 cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Chẽ vào Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm
 
Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.
 

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ngày 24/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 37/BC-UBND

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí
 
Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1678/UBND-VX1 về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.
 
Tệp đính kèm: Công văn số 1678/UBND-VX1
 
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
 
Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.