Nông thôn mới huyện Tiên Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nông thôn mới huyện Tiên Yên

;

 

Gặt lúa Xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (9-2019). Ảnh Đỗ Giang
Gặt lúa Xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (9-2019). Ảnh Đỗ Giang

 

Hồ Khe Cát, huyện Tiên Yên (10-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Hồ Khe Cát, huyện Tiên Yên (10-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Xã vùng cao Đại Thành, huyện Tiên Yên (6-2017). Ảnh: Vũ Xuân Thao
Xã vùng cao Đại Thành, huyện Tiên Yên (6-2017). Ảnh: Vũ Xuân Thao

 

Diện mạo NTM ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (9-2019). Ảnh: Thu Chung
Diện mạo NTM ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (9-2019). Ảnh: Thu Chung

 

Mô hình trồng ớt ở thôn Bắc Buông - Khe Chanh (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) tạo việc làm cho nhiều người dân (6-2018). Ảnh: Công Thành
Mô hình trồng ớt ở thôn Bắc Buông - Khe Chanh (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) tạo việc làm cho nhiều người dân (6-2018). Ảnh: Công Thành

 

Vườn bưởi kiểu mẫu của gia đình bà Mai Thị Mên, thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Vườn bưởi kiểu mẫu của gia đình bà Mai Thị Mên, thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Cổng chào thôn Khe Cạn, xã Đông Hải (7-2017). Ảnh: Công Thành
Cổng chào thôn Khe Cạn, xã Đông Hải (7-2017). Ảnh: Công Thành

 

Thu hoạch tôm tại xã Hải Lạng. Ảnh: Việt Hoa
Thu hoạch tôm tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (7-2017). Ảnh: Việt Hoa

 

Vịt biển Đồng Rui chăn thả tự nhiên.
Vịt biển Đồng Rui chăn thả tự nhiên.

 

Mùa gặt tại xã Đại Thành. Ảnh: Khánh Giang
Mùa gặt ở xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (11-2016). Ảnh: Khánh Giang

 

Mô hình trồng nấm lim của phụ nữ xã Đông Ngũ. Ảnh Nguyễn Huế
Mô hình trồng nấm lim của phụ nữ xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (5-2016). Ảnh: Nguyễn Huế

 

Ruộng ớt chỉ thiên xuất khẩu tại thôn Pắc Phai, xã Điền Xá của gia đình ông Lý Hoài Sơn. Ảnh Phạm Tăng
Ruộng ớt chỉ thiên xuất khẩu của người dân tại thôn Pắc Phai, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên (10-2016). Ảnh: Phạm Tăng

 

Người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Than trồng cây dược liệu thìa canh. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên trồng cây dược liệu thìa canh (4-2016). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người  dân  trên  địa  bàn xã Đại Thành trồng thông  lấy  nhựa. Ảnh Anh Vũ
Người dân trên địa bàn xã Đại Thành, huyện Tiên Yên trồng thông lấy nhựa (8-2016). Ảnh: Anh Vũ

 

Người dân ở thôn Nà Cam nuôi dê xóa đói giảm nghèo. Ảnh Anh Vũ
Người dân ở thôn Nà Cam, huyện Tiên Yên nuôi dê xóa đói giảm nghèo (3-2014). Ảnh: Anh Vũ

 

Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh chung tay hỗ trợ huyện Tiên Yên xây dựng tuyến đường liên thôn xã Phong Dụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh Tư Liệu
Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh chung tay hỗ trợ huyện Tiên Yên xây dựng tuyến đường liên thôn xã Phong Dụ trong chương trình xây dựng NTM (1-2016). Ảnh: Tư Liệu

 

Người dân thôn Là Phen, xã Yên Than, huyện Tiên Yên hiến đất, góp công làm đường bê tông vào thôn. Ảnh Đỗ Phương
Người dân thôn Là Phen, xã Yên Than, huyện Tiên Yên hiến đất, góp công làm đường bê tông vào thôn (11-2015). Ảnh: Đỗ Phương

 

Tuyến đường được bê tông hóa tại Đông Ngũ Tiên Yên.  Ảnh Khánh Giang
Tuyến đường được bê tông hóa tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (4-2015). Ảnh: Khánh Giang

 

Dự án nước sạch và phát triển cộng đồng tại xã Hà Lâu do Công ty Det Noske Verites (Na Uy) tài trợ và vốn đối ứng của huyện Tiên Yên. Ảnh Thành Công
Dự án nước sạch và phát triển cộng đồng tại xã Hà Lâu do Công ty Det Noske Verites (Na Uy) tài trợ và vốn đối ứng của huyện Tiên Yên (1-2013). Ảnh: Thành Công

 

Vợ chồng anh Hoàng Văn Đồng, thôn Bản Phai, xã Hà Lâu chăm sóc vườn keo giống. Ảnh Lan Anh
Người dân thôn Bản Phai, xã Hà Lâu chăm sóc vườn keo giống (3-2014). Ảnh: Lan Anh

 

Dự án sản xuất “ớt công nghệ cao” của người dân xã Hà Lâu. Ảnh Hoàng Nga
Dự án sản xuất “ớt công nghệ cao” của người dân xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên (11-2015). Ảnh: Hoàng Nga

Năm 2014, cùng với việc thực hiện chủ đề của tỉnh là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế, đồng hành cùng doanh nghiệp”, huyện Tiên Yên còn xây dựng chủ đề năm của địa phương là “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nếp sống văn minh”. Đến nay, nhờ thực hiện tốt chủ đề năm đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, mang lại diện mạo nông thôn mới của Tiên Yên.

.
.
.
.