Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ

;

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Thanh Hằng
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Thanh Hằng

 

Cán bộ Trung tâm HCC  hướng dẫn công dân tra cứu thông tin trên Kios điện tử. Ảnh: Thanh Tùng
Cán bộ Trung tâm Hành chính công hướng dẫn công dân tra cứu thông tin trên Kios điện tử. Ảnh: Thanh Tùng

 

Cán bộ Trung tâm HCC hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC. Ảnh: Nguyễn Thanh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

.
.
.
.