Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên)

;

Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hải Lạng

Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1434/QĐ-UBND v/v Giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường Tiểu học Hải Lạng để làm trường học tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 1434/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh thuê đất (theo hình thức trả tiền hàng năm) để làm khai trường khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Nà Lìn, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1267/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.