Chế độ, chính sách (TP Hạ Long) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Hạ Long)

;
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh để xây dựng Chung cư kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
 
 
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở tại khu đất số 269 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Hạ Long.

 

 
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc QL18

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc QL18, thành phố Hạ Long (đoạn từ cầu Đại Yên đến giáp kho xăng dầu K130).

Tệp đính kèm: Quyết định số 1082/QĐ-UBND

Gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Thạch Sơn Quảng Ninh

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 910/QĐ-UBND v/v Gia hạn thời gian thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Thạch Sơn Quảng Ninh để khai thác đá làm vật liệu xây dựng và cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ đá vôi Núi Nắn, phường Đại yên, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 910/QĐ-UBND

V/v Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất để làm hố lắng bùn, cát cho kho chứa đất

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 914/QĐ-UBND v/v Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất để làm hố lắng bùn, cát cho kho chứa đất Nhà máy gạch Tiêu Giao tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 914/QĐ-UBND

Thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích và chuyển hình thức sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 913/QĐ-UBND v/v Thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích và chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh để làm trạm bơm tăng áp và trạm điện Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 913/QĐ-UBND

Điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên để xây dựng văn phòng làm việc và nhà kho tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 892/QĐ-UBND

Chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu để làm văn phòng chi nhánh của Công ty tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 893/QĐ-UBND

Thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 15/8/2003 của UBND tỉnh để khai thác sét sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 894/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn ô nhiễm nước Vịnh Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 882/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.