Phong cảnh huyện Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh huyện Đông Triều

;

 

Toàn cảnh TX Đông Triều (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Toàn cảnh TX Đông Triều (10-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Một góc TX Đông Triều (3-2019). Ảnh: Phòng VHTT TX Đông Triều
Một góc TX Đông Triều (3-2019). Ảnh: Phòng VHTT TX Đông Triều

 

Toàn cảnh TX Đông Triều (8-2018). Ảnh: Khánh Giang
Toàn cảnh TX Đông Triều (8-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Thị xã trẻ Đông Triều hôm nay. (Ảnh Thanh Tùng, Phòng VHTT Đông Triều)
Thị xã trẻ Đông Triều hôm nay. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)

 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VHTT) thị xã Đông Triều. Ảnh Thanh Tùng (CTV)
Trung tâm Văn hoá - Thể thao thị xã Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)

 

Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)
Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)

 

Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)
Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)

 

Phường Mạo Khê. Ảnh: Nguyễn Thanh
Phường Mạo Khê. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)
Thị xã Đông Triều nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT TX Đông Triều)

 

Tượng đài văn hóa của thị xã Đông Triều. Ảnh: Khánh Giang
Tượng đài văn hóa của thị xã Đông Triều. Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.