Chế độ, chính sách (TP Hạ Long) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Hạ Long)

;

Phê duyt kế hoch la chn nhà đu tư thc hin d án khu nhà  kết hp dch v thương m

Ngày 2/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại lô đất CQ-03 thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2138/QĐ-UBND

Phê duydanh mc các d án có s dng đt vn ngoài ngân sách

Ngày 2/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách cần được lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2137/QĐ-UBND

V vic thu hi đất

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc thu hồi cho Công ty cổ phần vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh thuê 5.508,48 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Mố cập tàu liền bờ tại phía ngoài tuyến kè bên ngoài đường bao biển mới khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh A, B, C, D tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1853/QĐ-UBND

V vic phê duyt kế hoch la chn nhà đu tư

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1850/QĐ-UBND

V vic thu hi đt đ xây dng bin qung cáo

Ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH hữu hạn quảng cáo và dịch vụ thương mại Thiện Thắng thuê tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 để xây dựng biển quảng cáo tại điểm 15A, Km 110 + 990 Quốc lộ 18A tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1824/QĐ-UBND

V vic thu hi và cho Công ty xăng du B12 thuê đt

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty xăng dầu B12 thuê đất (theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm) để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hà Tu tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1778/QĐ-UBND

V vic phê duyt Quy hoch phân khu t l 1/2000 khu vc núi Hm, nhà máy tuyn than Nam Cu Trng

Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực núi Hạm, nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng tại phường Hồng Hà và phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1600/QĐ-UBND

V vic phê duyt kế hoch la chn Nhà đu tư thc hin các d án đu tư các khu dân cư

Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1595/QĐ-UBND

V vic điu chnh cơ cu s dng đt

Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Quảng Ninh theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1588/QĐ-UBND

V vic giao đt b sung và điu chnh ranh gii, din tích giao đ
 
Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc giao đất bổ sung và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất giai đoạn 2 cho Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để đầu tư thực hiện Dự án khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan tại thành phố Hạ Long – Vinhomes Hạ Long tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
 

V vic thu hi và giao đt cho Công ty c phn vn ti và thuê tàu Vietfacht

Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfacht bồi thường giải phóng mặt bằng và thuê đất để thực hiện dự án nhà điều hành và kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại các phường: Bãi Cháy, Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.

 
Về việc thu hồi đất của UBND phường Hà Lầm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Hà Lầm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho Công ty TNHH MTV Môi trường TKV thuê đất (theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm) để xây dựng trạm xử lý nước thải + 30 Hà Lầm tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long.
 
 
Về việc thu hồi 6.777 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH một thành viên Bến xe, bến tàu Quảng Ninh
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.777 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH một thành viên Bến xe, bến tàu Quảng Ninh tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh.
 
 
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh để xây dựng Chung cư kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
 
 
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở
 
Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà ở tại khu đất số 269 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Hạ Long.

 

 
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc QL18

Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Bắc QL18, thành phố Hạ Long (đoạn từ cầu Đại Yên đến giáp kho xăng dầu K130).

Tệp đính kèm: Quyết định số 1082/QĐ-UBND

Gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Thạch Sơn Quảng Ninh

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 910/QĐ-UBND v/v Gia hạn thời gian thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Thạch Sơn Quảng Ninh để khai thác đá làm vật liệu xây dựng và cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ đá vôi Núi Nắn, phường Đại yên, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 910/QĐ-UBND

V/v Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất để làm hố lắng bùn, cát cho kho chứa đất

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 914/QĐ-UBND v/v Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất để làm hố lắng bùn, cát cho kho chứa đất Nhà máy gạch Tiêu Giao tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 914/QĐ-UBND

Thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích và chuyển hình thức sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 913/QĐ-UBND v/v Thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích và chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh để làm trạm bơm tăng áp và trạm điện Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định 913/QĐ-UBND

Điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên để xây dựng văn phòng làm việc và nhà kho tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 892/QĐ-UBND

Chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu để làm văn phòng chi nhánh của Công ty tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 893/QĐ-UBND

Thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất

Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 15/8/2003 của UBND tỉnh để khai thác sét sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 894/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn ô nhiễm nước Vịnh Hạ Long.

Tệp đính kèm: Quyết định số 882/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.